Otvorene finansijske ponude za RTB BOR

23. нов. 2007.
Drugi nastavak prve sednice Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera za jedinstvenu prodaju osnovne imovine i prenosa pripadajućih eksploatacionih prava Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Rudnici bakra Bor d.o.o. u restrukturiranju, Bor, Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Rudnik bakra Majdanpek d.o.o. u restrukturiranju, Majdanpek i Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Topionica i rafinacija bakra d.o.o.u restrukturiranju, Bor (Subjekti privatizacije), održan je dana 23. novembra 2007. godine, u prostorijama Agencije za privatizaciju (Beograd, Terazije 23, VIII sprat, Sala 1) u 12:00 časova.

Članovima tenderske komisije, prezentovan je Izveštaj savetnika o dodatnoj Kvalifikacionoj dokumentaciji, za ponuđača Strikeforce Mining and Resources Limited, koji je jednoglasno usvojen.

Potom se pristupilo otvaranju koverti sa ponudama za oba ponuđača.

U skladu sa tenderskim pravilima prvo se pristupilo otvaranju tehničkih ponuda po redosledu prispeća.

Po završetku otvaranja tehničkih ponuda, konstatovano je da ponude oba ponuđača sadrže sva propisana dokumenta i da su se stekli uslovi za otvaranje finansijskih ponuda.

Tenderskim pravilima definisano je da je jedini i ključni faktor koji će opredeliti prvorangiranog ponuđača upravo novčani iznos za kupovinu imovine subjekta privatizacije.

Po otvaranju finanisjskih ponuda, konstatovano je da je:
  • Ponuđač Strikeforce Mining and Resources Ltd ponudio cenu od 370.000.000 američkih dolara
  • Ponuđač Konzorcijum A-Tec Minerals and Metals Holding GmbH, A-Tec Industries AG, Montanwerke Brixlegg AG ponudio cenu od 466.000.000 američkih dolara


Finansijski i pravni savetnici Agencije za privatizaciju će izvršiti ocenu podnetih ponuda koja će biti prezentovana članovima Tenderske komisije na sledećoj sednici kada se očekuje i zvanično proglašenje rang liste ponuđača. Potom će se sa prvorangiranim ponuđačem pristupiti pregovorima o zaključenju Kupoprodajnog ugovora, kao i Ugovoru o prenosu eksplatacionih prava.
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива