Ispravka javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 70% društvenog kapitala: Društvenog preduzeća za skladištenje robe "JAVNA SKLADIŠTA", Subotica

22. нов. 2007.

Šifra tendera: JSK 26/07

Na osnovu člana 28 Zakona o privatizaciji (Službeni glasnik RS" br. 38/2001, 18/2003, i 45/2005), kao i na osnovu ovlašćenja iz tačke 6. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 09. novembra 2007. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), a po izvršenom sravnjenju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da je u Javnom pozivu omaškom učinjena tehnička greška te Agencija za privatizaciju, Republika Srbija (u daljem tekstu: Agencija) daje:

ISPRAVKU JAVNOG POZIVA
(objavljenog u dnevnom listu "Politika" dana 09. novembra 2007. godine)
za učešće na javnom tenderu
radi prodaje 70% društvenog kapitala:

Društvenog preduzeća za skladištenje robe
"JAVNA SKLADIŠTA", Subotica
(u daljem tekstu: Subjekt privatizacije)
Šifra tendera: JSK 26/07


1. U tački 6 Javnog poziva umesto reči " 18. januara 2007. godine do 16.30 časova po beogradskom vremenu" treba da stoje reči "18. januara 2008. godine do 16.30 časova po beogradskom vremenu"

2. Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na Internet adresi: http://www.priv.yu/pregled_preduzeca/pdf/teaser_13333.pdf
Акционарски фонд

Друштвено предузеће за складиштење робе ЈАВНА СКЛАДИШТА

Локација:

Суботица

Делатност:

Складиштење

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива