Neuspeo tender za Privredno društvo "INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA" AD Beograd u restrukturiranju

16. нов. 2007.
NEUSPEO TENDER ZA PRIVREDNO DRUŠTVO
"INDUSTRIJA MOTORA RAKOVICA" AD BEOGRAD
U RESTRUKTURIRANJU


Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 100% društvenog kapitala privrednog društva "Industrija motora Rakovica" a.d. Beograd u restrukturiranju, na sednici održanoj dana 16. novembra 2007. godine, konstatovala je da do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, 9. novembra 2007. godine do 16:30 časova, nije pristigla ni jedna ponuda za kupovinu kapitala predmetnog privrednog društva. Shodno tome, Tenderska komisija je proglasila javni tender neuspelim.

Na sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupila četiri učesnika i to:
  1. "Home Art & Sales Servises" AG, Švajcarska
  2. "Northamerican Sureties" d.o.o. Beograd
  3. "Srbijateks" d.o.o. Beograd
  4. "I.R.M.A. Vermogensverwaltung" GmbH, Austria


Tenderska komisija zasedala je u sledećem sastavu:

a) predsednik:
  • G. Goran Batak, diplomirani ekonomista, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;


b) zamenik:
  • Gosp. Dragana Smiljević, diplomirani pravnik, mlađi savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;


c) članovi:
  • G. Cvijo Babić, diplomirani inženjer mašinstva, član Opštinskog veća Opštine Rakovica, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • G. Zoran Radosavljević, diplomirani inženjer mašinstva, generalni direktor privrednog društva "Industrija motora Rakovica" a.d. Beograd u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;
  • G. Jova Mičić, VK metalostrugar, predsednik Samostalnog sindikata privrednog društva "Industrija motora Rakovica" a.d. Beograd u restrukturiranju, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

ИНДУСТРИЈА МОТОРА РАКОВИЦА АД
Стечај

Индустрија мотора Раковица ад Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Производња моторних возила

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива