Održana prva sednica tenderske komisije za RTB Bor

06. нов. 2007.
Prva sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera za jedinstvenu prodaju osnovne imovine i prenosa pripadajućih eksploatacionih prava Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Rudnici bakra Bor d.o.o. u restrukturiranju, Bor, Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Rudnik bakra Majdanpek d.o.o. u restrukturiranju, Majdanpek i Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Topionica i rafinacija bakra d.o.o.u restrukturiranju, Bor (Subjekti privatizacije), otpočela je dana 6. novembra 2007. godine, u prostorijama Agencije za privatizaciju (Beograd, Terazije 23, II sprat, velika sala) u 16:00 časova.

Tenderska komisija je radila u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:
 • Luka Andrić , diplomirani pravnik, državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  Zamenik predsednika Tenderske komisije:
 • Miodrag Conić, diplomirani ekonomista, v.d. generalni direktor RTB Bor Grupa- RTB Bor d.o.o. u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;


Članovi Tenderske komisije:
 • Branislav Rankić, diplomirani inženjer metalurgije, predsednik Opštine Bor, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
 • Đorđe Mihajlović, diplomirani inženjer geologije, državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
 • Milutin Negovanović, automehaničar, poslovođa u pogonu Cerovo i predsednik Samostalnog sindikata RTB Bor Grupa – Rudnici bakra Bor d.o.o. u restrukturiranju, Bor, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.Na sednici je konstatovano da je u roku predviđenom javnim pozivom Tendersku dokumentaciju otkupilo otkupilo je 5 učesnika i to: A-TEC Minerals & Metals Holding GmbH (Austrija), Konzorcijum Strikeforce Mining and Resources Ltd & En+ Group Ltd (Kipar), East Point Holdings Ltd (Kipar), Vedanta Resources plc (Indija) i Konzorcijum Solway Industries ltd & Solway Investment Fund ldt

Konstatovano je da su do isteka roka za podnošenje konačnih ponuda, 31.oktobra 2007. godine, ponude dostavila 2 učesnika i to:
 • Strikeforce Mining and Resources Ltd
 • Konzorcijum A-Tec Minerals and Metals Holding GmbH, A-Tec Industries AG, Montanwerke Brixlegg AG
  Na sednici tenderske komisije otvorene su obe prispele ponude, i to deo ponude koji sadrži dokumenta koja bi trebalo da povtrde ispunjenje kvalifikacionih kriterijuma učesnika na tenderu.


Finansijski i pravni savetnici Agencije za privatizaciju će izvršiti ocenu ovog dela ponuda, koja će biti prezentovana članovima Tenderske komisije na sledećoj sednici koja će biti održana u ponedeljak, 12. novembra sa početkom u 15 sati. Na ovoj sednici Tenderske komisije biće utvrđeno da li su oba ponuđača ispunila kvalifikacione kriterijume. U slučaju ispunjenja, nastavlja se sa otvaranjem ponuda, tj. biće otvorene tehničke ponude.

Tek po ispunjenju svih kriterijuma u tehničkim ponudama, doći će do otvaranja i poslednjeg dela, finansijskih ponuda, koje će odrediti prvorangiranog ponuđača na ovom tenderu.
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива