Rangirane ponude za akcionarsko društvo "Jugoslovensko rečno brodarstvo" Beograd

06. нов. 2007.
Na Drugoj sednici Tenderske komisije za AD "Jugoslovensko rečno brodarstvo" Beograd, održanoj dana 06. novembra 2007. godine, Tenderska komisija je jednoglasno donela odluku o odobravanju rezultata javnog tendera kojom je Konzorcijum kojeg čine: "Tamoza Trading" Ltd. Kipar i "Daxin Petroleum PTE" Ltd. Singapur proglašen za prvorangiranog ponuđača, Konzorcijum kojeg čine: "Palmali Shipping" SA i "Palmali Holding Company" Ltd. Malta za drugorangiranog ponuđača, "East Point Holdings" Ltd. Nikozija, Kipar za trećerangiranog ponuđača i "Transport Trade Services" SA Bukurešt, Rumunija za četvrtorangiranog ponuđača na tenderu.
Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponuđača – Konzorcijuma kojeg čine: "Tamoza Trading" Ltd. Kipar i "Daxin Petroleum PTE" Ltd. Singapur, su sledeći:
  1. Cena u iznosu od EUR 32.250.000
  2. Investicioni program u vrednosti od EUR 10.000.000;
  3. Ponuđač je bezuslovno prihvatio minimalne obaveze Socijalnog programa.


Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i ponuđač – Konzorcijum kojeg čine: "Tamoza Trading" Ltd. Kipar i "Daxin Petroleum PTE" Ltd. Singapur će otpočeti pregovore radi zaključenja Ugovora o prodaji kapitala.

Agencija za privatizaciju će, u slučaju uspešno okončanih pregovora, potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa prvorangiranim ponuđačem u roku od 30 dana od dana isteka roka za obaveštenje učesnika na tenderu o rezultatima tendera, u skladu sa zakonskim odredbama.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) Predsednik Tenderske komisije:

- gdin Nebojša Ćirić, pomoćnik ministra u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

b) Zamenik predsednika Tenderske komisije:

- gdin Milan Mijailović, generalni direktor AD "Jugoslovensko rečno brodarstvo" Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije;

c) Članovi Tenderske komisije:

- gdin Dušan Jevtić, direktor Kol centra Opštine Savski Venac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;

- gdin Ilija Ivošević, predsednik Jedinstvene organizacije sindikata AD "Jugoslovensko rečno brodarstvo" Beograd, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

Приватизација

ЈУГОСЛОВЕНСКО РЕЧНО БРОДАРСТВО АД БЕОГРАД

Локација:

Београд

Делатност:

Превоз терета унутрашњим пловним путевима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива