Prve sednice tenderske komisije za RTB Bor Grupu

05. нов. 2007.
Prva sednica tenderske komisije za prodaju RTB Bor Grupe biće održana u utorak, 6. novembra u 16 časova, u prostorijama Agencije za privatizaciju, Terazije 23, drugi sprat, velika sala.

Prisustvo Prvoj sednici tenderske komisije biće omogućeno svim akreditovanim medijima. Novinari koji su se već akreditovali za prisustvo na javnom nadmetanju za prodaju RK Beograd, ne moraju se ponovo akreditovati.

Da podsetimo, u roku predviđenom javnim pozivom, tendersku dokumentaciju za učešće na tenderu za prodaju RTB Bor Grupe otkupilo je 5 učesnika, od kojih su do isteka roka za dostavljanje finalnih pisanih ponuda 31. oktobra, ponude dostavile dve kompanije.

Agencija za privatizaciju objavila je 31.08.2007. godine Javni poziv za učešće na javnom tenderu za prenos relevantnih eksploatacionih prava i jedinstvenu prodaju osnovne imovine Subjekta privatizacije koja se sastoji od sledećih osnovnih imovinskih podcelina:
  • Rudnik Bakra Bor, u čijem su sastavu, između ostalog, i površinski kop Veliki Krivelj, površinski kop Cerovo, podzemni rudnik Jama, podzemno nalazište Borska Reka, postrojenje za flotaciju i druga rudarska oprema.
  • Rudnik Bakra Majdanpek, u čijem su sastavu, između ostalog, i površinski kop Majdanpek, ležište Čoka Marin, postrojenje za flotaciju i druga rudarska oprema.
  • Topionica i Rafinacija bakra u čijem su sastavu, između ostalog, i Topionica, postrojenja Elektrolize, Fabrika sumporne kiseline, Energana, Transport, Livnica, Kamenolom i Fabrika bakarne žice uključujući Sinter metalurgiju.


Obavezni elementi ponude su:

Prihvatanje minimalne cene za predmetnu imovinu u iznosu od: USD 340.000.000,00 (tri stotine četrdeset miliona američkih dolara)

Prihvatanje minimalnog investicionog programa u iznosu od: USD 180.000.000,00 (sto osamdeset miliona američkih dolara).

Prihvatanje minimalnog socijalnog programa.

Preduslov za razmatranje ponuda je dostavljanje licitacione garancije u iznosu od USD 10.000.000,00 (deset miliona američkih dolara).

Naglašavamo da će najboljim ponuđačem biti proglašen učesnik koji je ponudio najveću cenu za predmetnu imovinu.
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива