Oglas za Javni konkurs za popunjavanje slobodnih radnih mesta u Centru za pravne poslove Agencije za privatizaciju

27. окт. 2007.
Agencija za privatizaciju, Republika Srbija

OGLAŠAVA JAVNI KONKURS ZA POPUNjAVANjE SLOBODNIH RADNIH MESTA U

CENTRU ZA PRAVNE POSLOVE

Sektor za operativne pravne poslove


Radno mesto:

Rukovodilac projekta u Sektoru za operativno – pravne poslove (broj izvršilaca: 4)

Opis posla :

Obavlja najsloženije poslove: pregleda i kontrole pravne privatizacione dokumentacije; davanja pravnih mišljenja; pisane korespodencije sa sudovima i ostalim državnim institucijama; izrađuje sve vrste pojedinačnih akata Agencije (odluke, rešenja, zaključci i slično) u postupku privatizacije; pripreme analize izveštaja o pravnom statusu preduzeća; pripreme tenderske dokumentacije i pružanja stručne pomoći u radu tenderske komisije i komisije za pregovore; izrade odluke u vezi sa javnom aukcijom; pripreme ugovora o prodaji prateće dokumentacije i anekse. Rukovodilac projekta obavlja i druge poslove po nalogu direktora Sektora za operativne pravne poslove.

Potrebni uslovi:

 • VSS/ VII (Prednost - Pravni fakultet)
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • Poželjno znanje engleskog jezika – srednji nivo po evropskom standaradu CEF
 • Poznavanje rada u MS Office – osnovni korisnički nivo
 • Dobre komunikacione i organizacione sposobnosti
 • Visok nivo motivacije
 • Sposobnost i spremnost na rad pod pritiskom


Radno mesto:

Pomoćnik rukovodioca projekta u Sektoru za operativno – pravne poslove (broj izvršilaca: 3 )

Opis posla :

Obavlja manje složene poslove: pregleda i kontrole pravne privatizacione dokumentacije; pripreme nacrta pravnih mišljenja; pripreme pisane korespodencije sa sudovima i ostalim državnim institucijama. U saradnji sa rukovodiocem projekta učestvuje u izradi svih vrsta pojedinačnih akata Agencije (odluke, rešenja, zaključci i slično) u postupku privatizacije. Pruža stručnu pomoć u radu tenderskoj komisiji i komisiji za pregovore. Izrađuje odluke u vezi sa javnom aukcijom; učestvuje u izradi ugovora o prodaji prateće dokumentacije i aneksa. Pomoćnik rukovodioca projekta obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca projekta i direktora Sektora za operativne pravne poslove.

Potrebni uslovi:

 • VSS/ VII (Prednost - Pravni fakultet)
 • Najmanje 1 godine radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika - srednji nivo po evropskom standaradu CEF
 • Poznavanje rada u MS Office – osnovni korisnički nivo
 • Dobre komunikacione i organizacione sposobnosti
 • Visok nivo motivacije


  Ukoliko ste zainteresovani za navedene pozicije, popunite prijavu za konkurs sa naznačenim radnim mestom za koje konkurišete kao i radnu biografiju (CV) na srpskom jeziku čije modele možete naći na internet sajtu Agencije za privatizaciju http://www.priv.yu/posao/posao.php.
  Vašu prijavu i radnu biografiju takođe možete poslati i putem pošte na sledeću adresu:


  Agencija za privatizaciju
  (za konkurs)

  Sektor za ljudske resurse
  Terazije 23/VI
  11000 Beograd

  Rok za podnošenje prijava za konkurs je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.
  Samo kandidati koji uđu u najuži izbor će biti kontaktirani.
  Dodatne informacije o Agenciji za privatizaciju možete naći na internet adresi: www.priv.yu

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива