Izmena javnog poziva za učešće na javnoj aukciji

24. окт. 2007.
Na osnovu člana 9. stav 3. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ( "Službeni glasnik RS", broj 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje

IZMENU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ AUKCIJI

pod šifrom 251007-1986 organizovanoj radi prodaje kapitala
Preduzeća za reviziju, računovodstvo i konsalting "MGI REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO" a.d., Beograd,


1. Polazeći od ovlašćenja iz Javnog poziva za učešće na javnoj aukciji koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" 27.07.2007. godine, na osnovu koga se datum održavanja aukcije i rok za prijavu može, po potrebi, da izmeni, Agencija za privatizaciju obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica o izmeni datuma, mesta i vremena, održavanja javne aukcije.

Javna aukcija organizovana radi prodaje kapitala Preduzeća za reviziju, računovodstvo i konsalting "MGI REVIZIJA I RAČUNOVODSTVO" a.d., Beograd, pod šifrom 301107-1986, održaće se dana 30.11.2007. godine, na adresi: Dvorana Doma sindikata, Beograd, Trg Nikole Pašića 5, Sala 2 u 11:00 časova.

Registracija učesnika održaće se na istoj adresi dana 30.11.2007. godine od 9:00 do 10:50 časova.
Rok za otkup aukcijske dokumentacije je 21.11.2007. godine do 16:30 časova.
Rok za podnošenje prijave je 22.11.2007. godine do 16:30 časova.'
Акционарски фонд

Предузеће за ревизију, рачуноводство и консалтинг МГИ РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО а.д.

Локација:

Београд

Делатност:

Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива