Saopštenje povodom prodaje Kompanije RK "Beograd"

19. окт. 2007.
Agencija za privatizaciju otklonila je sve nedoumice oko prava svojine nad objektima u vlasništvu Kompanije RK Beograd, koje je izrazila Republička direkcija za imovinu. Direkcija je, nakon toga, obavestila Republičko javno pravobranilaštvo da nema smetnji da se stečajni postupak Kompanije RK Beograd okonča na način i u postupku koji predlaže Agencija za privatizaciju. Shodno tome, izvršni poverilac preduzeća Kompanije RK Beograd – Gradska opština Stari grad – povukla je predlog za uvođenje privremene mere.

Agencija za privatizaciju želi da podseti javnost da je na osnovu Rešenja stečajnog veća Trgovinskog suda Beograd od 13.10.2003. o unovčenju imovine stečajnog dužnika i Odluke Odbora poverilaca od 24.08.2006. godine, oglašena je prodaja stečajnog dužnika Akcionarsko društvo za trgovinu Kompanija robne kuće "Beograd", Beograd, u stečaju 27.07.2007. godine, i to kao pravnog lica u postupku javnog nadmetanja, a ne prodaja nepokretne imovine stečajnog dužnika. Javno nadmetanje za prodaju AD Kompanije RK "Beograd", Beograd u stečaju, će biti održano 29. oktobra 2007. godine.

Takođe, naglašavamo i to da prodajom stečajnog dužnika kao pravnog lica dolazi do promene isključivo vlasnika kapitala preduzeća (s obzirom na to da kupac stiče 100% osnivačkih prava stečajnog dužnika). Na bazi zaključenog Ugovora o kupoprodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica dolazi do obustave stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, koji zadržava svoj subjektivitet (uz sprovođenje promene u Agenciji za privredne registre u pogledu osnivača – vlasnika kapitala privrednog društva).

U pogledu objekata koji se nalazi u Beogradu, u ulici Knez Mihailova br. 5 i br. 41-45, ukazujemo, da je u Izvodima iz Lista nepokretnosti KO Stari Grad, kao nosilac prava na navedenim objektima upisano AD za trgovinu "Kompanija robne kuće Beograd", Beograd, ul. Maršala Tolbuhina broj 57.

Lica koja, po osnovu nacionalizovane imovine, polažu prava na objekte koji su u vlasništvu kompanije RK"Beograd" a.d. ostvarivaće prava na način koji bude definisan Zakonom o restituciji, kada isti bude donet.

Ukratko, prodaja Kompanije RK Beograd u stečaju kao pravnog lica odvija se u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije. Samo takav način prodaje štiti interese svih poverilaca u ovom postupku.
Стечај

ДЕОНИЧКО ДРУШТВО РК БЕОГРАД - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Београд

Делатност:

Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива