Odlozene Javne aukcije

18. окт. 2007.
Agencija za privatizaciju odložila je aukcijske prodaje zakazane za 18. i 25. oktobar 2007. godine u Novom Sadu i Beogradu.

Aukcija u Novom Sadu, prvobitno zakazana za 18. oktobar 2007. godine, biće održana 2. novembra 2007. godine na istom mestu – JP Sportsko poslovni centar Vojvodina "Spens" sa početkom u 11 časova. Rok za otkup aukcijske dokumentacije ističe 24.10.2007. godine u 16:30 časova. Rok za podnošenje prijava ističe 25.10.2007. godine u 16:30 časova. Otkup dokumentacije i podnošenje prijava vrši se u kancelarijama Agencije za privatizaciju Novi Sad.

Aukcija u Beogradu, prvobitno zakazana za 25. oktobar 2007. godine, biće održana 2. novembra 2007. godine u Domu sindikata, Trg Nikole Pašića 5, sala 2, sa početkom u 11 časova. Rok za otkup aukcijske dokumentacije ističe 24.10.2007. godine u 16:30 časova. Rok za podnošenje prijava ističe 25.10.2007. godine u 16:30 časova. Otkup dokumentacije i podnošenje prijava vrši se u kancelarijama Agencije za privatizaciju Beogradu.

Želimo da podsetimo sve potencijalne učesnike na javnim aukcijama da je, u skladu sa Uredbom o izmenama i dopunama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS", br. 91/07), potrebno prilikom podnošenja prijave za učestvovanje na javnoj aukciji, između ostalog, dostaviti sledeća dokumenta:

Potvrdu nadležnog organa, koja nije starija od šest meseci, o neosuđivanosti za krivična dela protiv života i tela, krivična dela protiv imovine, krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv službene dužnosti, krivična dela protiv zdravlja ljudi i krivična dela protiv javnog reda i mira, za koja je zaprećena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna,
• Izjavu kojom se potvrđuje da protiv njih nije stupila na pravnu snagu optužnica za gore pobrojana krivična dela,
• Izjavu kojom potvrđuju da nisu lica koja su kupoprodajnu cenu plaćala na rate za više od jednog subjekta privatizacije (ukoliko se zainteresovana lica prijavljuju za učestvovanje na javnoj aukciji, gde bi, u slučaju proglašenja kupcem, ugovorenu cenu plaćali na rate).


Ukoliko prijavu za učešće na javnoj aukciji podnosi pravno lice, potvrdu nadležnog organa o neosuđivanosti i izjavu da nije lice protiv koga je stupila na pravnu snagu optužnica podnosi fizičko lice koje je kontrolni član, odnosno kontrolni akcionar tog privrednog društva u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva.

Kada se za učešće na javnim aukcijama, prijavljuju strani državljani navedene potvrde o neosuđivanosti i izjave da nisu lica protiv kojih je stupila na pravnu snagu optužnica za gore pobrojana krivična dela, podnosi fizičko lice, odnosno kontrolni član ili kontrolni akcionar tog privrednog društva, u skladu sa zakonodavstvom države čiji je državljanin to fizičko lice.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива