Potpisan ugovor za "Šumadijalek" a.d. Čačak

11. сеп. 2007.
Agencija za privatizaciju je u ponedeljak, 10. septembra 2007. godine, potpisala Ugovor o prodaji 70% društvenog kapitala, odnosno 68,25% ukupnog registrovanog kapitala Akcionarskog društva za promet lekova i druge robe "Šumadijalek" a.d. Čačak sa prvorangiranim ponuđačem, "ALAPIS" s.a., Atina, Grčka (pravni sledbenik ponuđača "VETERIN" s.a, Atina, Grčka).

Osnovni elementi ugovora su:
  1. Prodajna cena u iznosu od 2.000.000 EUR
  2. Investicioni program u vrednosti od 1.006.000 EUR
  3. Kupac je prihvatio obaveze po osnovu obaveznog i dodatnog socijalnog programa

Na javnom tenderu za Akcionarsko društvo za promet lekova i druge robe "Šumadijalek" a.d. Čačak, koji je objavljen dana 26. februara 2007. godine, dostavljene su tri ponude od strane sledećih ponuđača:
  • "VETERIN" s.a, Atina, Grčka (sada društvo "ALAPIS" s.a, Atina, Grčka kao pravni sledbenik ponuđača)
  • "Habit Pharm" a.d. Ivanjica, Republika Srbija
  • "Nelt Co" d.o.o. Beograd, Republika Srbija


Na drugoj sednici Tenderske komisije, koja je obrazovana Rešenjem Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije br. 119-01-20/2007-01 od 27.04.2007. godine i Rešenja o izmeni rešenja br. 119-01-20/2007-01 od 20.06.2007. godine radi praćenja sprovođenja javnog tendera za prodaju 70% društvenog kapitala, odnosno 68,25% ukupnog registrovanog kapitala Akcionarskog društva za promet lekova i druge robe "Šumadijalek" a.d. Čačak, održanoj dana 23. jula 2007. godine, Tenderska komisija je odobrila rezultate tendera i donela Odluku kojom je "VETERIN" s.a, Atina, Grčka (sada društvo "ALAPIS" s.a., Atina, Grčka kao pravni sledbenik ponuđača) proglašen za prvorangiranog ponuđača.
Архива

Акционарско друштво за промет лекова и друге робе ШУМАДИЈАЛЕК

Локација:

Чачак

Делатност:

Трговина на велико фармацеутским производима

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива