Javni poziv za učešće na javnoj aukciji koja će se održati 25.10.2007. u Beogradu

07. сеп. 2007.
Na osnovu člana 38. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", br. 38/01, 18/03 i 45/05 ), i člana 9. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ("Službeni glasnik RS" br. 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje:

Javni poziv za učešće na javnim AUKCIJAMA


za sledeće preduzeće:
  1. Društveno preduzeće tekstilna industrija TIG, GRDELICA
  2. Društveno preduzeće za promet roba i usluga METALOTEHNA MP, BEOGRAD
  3. Konfekcija MODA Akcionarsko društvo za proizvodnju i promet gotovih tekstilnih proizvoda, LOZNICA
  4. Društveno preduzeće ELEKTRONIKA-EMISIONA TEHNIKA-MARKETING, BEOGRAD
  5. Slap grup - fabrika u Čačku ad, BEOGRAD
  6. KOSOVOPROJEKT Društveno preduzeće za projektovanje i visokogradnju AGORA, BEOGRAD
  7. KOSOVOPROJEKT-GEOBIRO D.P. za geodetske radove, inženjering i projektovanje, BEOGRAD
  8. Društveno preduzeće TEHNIKA-BIROTEHNIKA, ŠABAC
  9. Društveno građevinsko preduzeće PROLETERSKI PUT, POŽEGA

Преузмите
Стечај

Текстилна индустрија ТИГ АД, ГРДЕЛИЦА - УСТЕЧАЈУ

Локација:

Грделица

Делатност:

Производња тканина

Акционарски фонд

Друштвено предузеће за промет роба и услуга МЕТАЛОТЕХНА МП

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

Стечај

МОДА д.о.о. Привредно друштво за производњу и промет готових текстилних производа

Локација:

Лозница

Делатност:

Производња остале одеће

Архива

Друштвено предузеће ЕЛЕКТРОНИКА-ЕМИСИОНА ТЕХНИКА-МАРКЕТИНГ

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Стечај

KOSOVOPROJEKT-AGORAD.O.O.

Локација:

Београд

Делатност:

Инжењерске делатности и техничко саветовање

Архива

КОСОВОПРОЈЕКТ-ГЕОБИРО Д.П. за геодетске радове, инжењеринг и пројектовање

Локација:

Београд

Делатност:

Остале стручне, научне и техничке делатности

Архива

Друштвено предузеће ТЕХНИКА-БИРОТЕХНИКА

Локација:

Шабац

Делатност:

Поправка осталих личних предмета и предмета за домаћинство

Стечај

Друштвено грађевинско предузеће ПРОЛЕТЕРСКИ ПУТ пожега - у стечају

Локација:

Пожега

Делатност:

Остали непоменути специфични грађевински радови

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива