Rangirane ponude za izdavačko štamparsko preduzeće "SAVREMENA ADMINISTRACIJA" AD, Beograd

18. јул. 2007.
Na Drugoj sednici Tenderske komisije za Izdavačko štamparsko preduzeće "Savremena administracija" ad, Beograd, održanoj dana 17. jula 2007. godine, Tenderska komisija je jednoglasno donela odluku o odobravanju rezultata javnog tendera kojom je Konzorcijum pravnih lica "Broadhurst investments limited" Nicosia, Kipar i "Srbijateks" ad, Beograd, proglašen za prvorangiranog ponuđača, a Konzorcijum pravnih lica "Media II" doo, Beograd i "Media" doo, Beograd, za drugorangiranog ponuđača na tenderu.

Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponuđača - Konzorcijum pravnih lica "Broadhurst investments limited" Nicosia, Kipar i "Srbijateks" ad, Beograd, su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od EUR 5.000.000;
2. Investicioni program u vrednosti od EUR 100.000;
3. Ponuđač je bezuslovno prihvatio Minimalne obaveze Socijalnog programa.


Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i ponuđač Konzorcijum pravnih lica "Broadhurst investments limited" Nicosia, Kipar i "Srbijateks" ad, Beograd, će otpočeti pregovore radi zaključenja Ugovora o prodaji.

Agencija za privatizaciju će, u slučaju uspešno okončanih pregovora, potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa prvorangiranim ponuđačem u roku od 30 dana od dana isteka roka za obaveštenje učesnika na tenderu o rezultatima tendera, u skladu sa zakonskim odredbama.


Tenderska komisija je radila u sledećem sastavu:

a) Predsednik Tenderske komisije:
• g. Luka Andrić, diplomirani pravnik, poseban savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

b) zamenik predsednika:
• g. Milutin Pejčić, generalni direktor Izdavačko štamparskog preduzeća "Savremena administracija" ad, Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije;

c) članovi:
• gđa Slavica Kovačević, načelnik odeljenja u Opštini Voždovac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
• gđa Gordana Morača, savetnik u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
• g. Milivoje Marinković, VKV grafička struka, predsednik Samostalnog sindikata Izdavačko štamparskog preduzeća "Savremena administracija" ad, Beograd, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.
Акционарски фонд

Издавачко штампарско предузеће САВРЕМЕНА АДМИНИСТРАЦИЈА АД

Локација:

Београд

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива