Dopunu oglasa o javnom nadmetanju radi prodaje stečajnog dužnika DP rudnik olova i cinka "SUVA RUDA" u stečaju iz Raške

14. јун. 2007.
Dana 03.06.2007. godine, objavljen je oglas o javnom nadmetanju radi prodaje stečajnog dužnika DP rudnik olova i cinka "SUVA RUDA" u stečaju iz Raške, koji se vodi pred Trgovinskim sudom u Kraljevu St.br.12/2006.

Stečajni upravnik stečajnog dužnika ovim oglasom vrši

DOPUNU OGLASA


Tako što se u tačci 2. oglasa posle reči "na tekući račun stečajnog dužnika broj: 245-19498-31 kod "Agrobanke"AD" dodaje:

"ili na tekući račun stečajnog dužnika kod Komercijalne banke br.205-119188-66".


U ostalim delovima oglas ostaje neizmenjen.
U Beogradu, dana 12.06.2007. godine
Стечај

Рудник олова и цинка СУВА РУДА ДОО/ КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. РАШКА

Локација:

Рашка

Делатност:

Експлоатација руда осталих црних, обојених, племенитих и других метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива