Potpisan Ugovor o prodaji akcija za "Termoelektro" a.d, Beograd

31. мај. 2007.
Dana 31. maja 2007. godine, Predstavnici Agencije za privatizaciju i predstavici Akcijskog fonda su sa ovlašćenim predstavnicima Kupca, privrednim društvom OOO "Harvinter", Moskva , Ruska Federacija potpisali Ugovor o prodaji akcija iz portfelja Akcijskog fonda privrednog društva "Termoelektro" a.d., Beograd.

Osnovni elementi Ugovora su sledeći:

1. Cena po akciji u iznosu od 35 EUR
2. Obaveza otkupa svih ponuđenih akcija oznake CFI-kod: ESVUFR ISIN-broj: RSTRELE78133
3. Bezuslovno prihvaćenje Minimalnih obaveza Socijalnog programa
Na trećoj sednici Tenderske komisije, održanoj dana 29. maja 2007. godine, Tenderska komisija je donela Odluku o odobravanju zaključivanja Ugovora o prodaji akcija privrednog društva "Termoelektro" a.d., Beograd, sa jedinim Ponuđačem na tenderu privrednim društvom OOO "Harvinter", Moskva , Ruska Federacija.

Nakon što Kupac izvrši uplatu cene za sve akcije oznake CFI-kod: ESVUFR ISIN-broj: RSTRELE78133 na namenski račun, Akcijski fond će oglašavanjem uputiti poziv za pridruživanje pojedinačnim akcionarima predmetnog privrednog društva da, u roku od 10 radnih dana od objave poziva za pridruživanje, prodaju svoje akcije zajedno s akcijama iz portfelja Akcijskog fonda, davanjem naloga za prenos svojih akcija na Namenski račun deponovanja Akcijskog fonda otvoren kod CRHoV.
Архива

ТЕРМОЕЛЕКТРО - ДД

Локација:

Београд

Делатност:

Машинска обрада метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива