Izmena javnog poziva za učešće na Javnoj aukciji pod šifrom 140607-1934

25. мај. 2007.

Hotelsko ugostiteljskog i turističkog preduzeća "PRAG", Beograd

Na osnovu člana 9. stav 3. Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom ( "Službeni glasnik RS", broj 52/05), Agencija za privatizaciju objavljuje

IZMENU JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ AUKCIJI

pod šifrom 140607-1934 organizovanoj radi prodaje kapitala, odnosno imovine
Hotelsko ugostiteljskog i turističkog preduzeća "PRAG", Beograd

  1. Polazeći od ovlašćenja iz Javnog poziva za učešće na javnoj aukciji koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" 20.04.2007. godine, na osnovu koga se datum održavanja aukcije i rok za prijavu može, po potrebi, da izmeni, Agencija za privatizaciju obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica o izmeni datuma, mesta i vremena, održavanja javne aukcije.
  2. Javna aukcija organizovana radi prodaje kapitala, odnosno imovine Hotelsko ugostiteljskog i turističkog preduzeća "PRAG", Beograd
    pod šifrom 120707-1934 održaće se dana 12.07.2007. godine, na adresi Terazije 23, Beograd, drugi sprat, u 11:00 časova. Registracija učesnika održaće se na istoj adresi dana 12.07.2007. godine od 9:00 do 10:50 časova.
  3. Rok za otkup aukcijske dokumentacije je do 03.07.2007. godine do 17:00 časova.
  4. Rok za podnošenje prijave je 04.07.2007. godine do 17:00 časova.
ХУТП ПРАГ АД

Хотелско угоститељско и туристичко предузеће Праг АД Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Хотели и сличан смештај

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива