Rangirane ponude za društveno preduzeće za izgradnju i održavanje objekata niskogradnje "VALJEVO PUT", VALJEVO

10. мај. 2007.
Na Drugoj sednici Tenderske komisije za Društveno preduzeće za izgradnju i održavanje objekata niskogradnje "VALJEVO PUT", Valjevo, održanoj dana 08. maja 2007. godine, doneta je Odluka Tenderske komisije o odobravanju rezultata javnog tendera kojom je preduzeće Betonút Zrt, Budimpešta, Mađarska, proglašeno za prvorangiranog ponuđača, a Preduzeće za puteve "Valjevo" ad, Valjevo, za drugorangiranog ponuđača na tenderu. Članovi Tenderske komisije su se izjasnili na sledeći način: tri člana su glasala za, a dva člana su glasala protiv odobrenja Odluke Agencije za privatizaciju o rangiranju ponuda.

Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponuđača Betonút Zrt., Mađarska, su sledeći:

  1. Prodajna cena u iznosu od EUR 1.570.000;
  2. Investicioni program u vrednosti od EUR 2.730.000;
  3. Ponuđač je bezuslovno prihvatio Minimalne obaveze Socijalnog programa.


Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i ponuđač Betonút Zrt, Mađarska, će otpočeti pregovore radi zaključenja Ugovora o prodaji.

Agencija za privatizaciju će, u slučaju uspešno okončanih pregovora, potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa prvorangiranim ponuđačem u roku od 30 dana od dana isteka roka za obaveštenje učesnika na tenderu o rezultatima tendera, u skladu sa zakonskim odredbama.


Tenderska komisija je radila u sledećem sastavu:

a) Predsednik Tenderske komisije:
• G-đa Aleksandra Damnjanović-Petrović, diplomirani pravnik, pomoćnik ministra u Ministarstvu za kapitalne investicije, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

b) zamenik predsednika:
• G. Svetislav Popović, diplomirani građevinski inženjer, direktor Društvenog preduzeća za izgradnju i održavanje objekata niskogradnje "Valjevo put", Valjevo, kao predstavnik subjekta privatizacije;

c) članovi:
• G-đa Slavica Pantić, diplomirani pravnik, sekretar Privremenog organa opštine Valjevo, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
• G. Zoran Tadić, diplomirani mašinski inženjer, rukovodilac grupe u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
• G-đa Zorica Paramentić, SSS - ekonomski tehničar, blagajnik i predsednik Samostalnog sindikata Društvenog preduzeća za izgradnju i održavanje objekata niskogradnje "Valjevo put", Valjevo, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.
VALJEVOPUT AD
Стечај

VALJEVOPUT akcionarsko društvo za održavanje i izgradnju objekata niskogradnje

Локација:

Ваљево

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива