Neuspeo tender za "MAJEVICA HOLDING" AD, Bačka Palanka

27. апр. 2007.
Tenderska komisija, koja prati sporovođenje javnog tendera radi prodaje 39.703 akcija oznake CFI-kod: ESVUFR ISIN-broj: CSMVCAE65011 nominalne vrednosti 3.000 dinara i 28.086 akcija oznake CFI-kod: ESVTFR ISIN-broj: CSMVCAE98954 nominalne vrednosti 3.000 dinara što zajedno predstavlja 51.05439% ukupnog kapitala privrednog društva "MAJEVICA HOLDING" akcionarsko društvo, Bačka Palanka je na trećoj sednici održanoj, dana 26.04.2007. godine, odobrila Odluku Komisije za pregovore da se pregovori sa jedinim ponuđačem na tenderu proglase neuspešnim i donela Odluku kojom se tender proglašava neuspelim.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
a) Predsednik Tenderske komisije:
  • Radenko Komad, VŠS- Viša mašinska škola, generalni direktor "Majevica Holding" akcionarsko društvo, Bačka Palanka, kao predstavnik subjekta privatizacije;

b)Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • Zoran Tadić, diplomirani mašinski inženjer, samostalni savetnik u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

c) Članovi Tenderske komisije:
  • Goran Batak, diplomirani ekonomista, savetnik u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • Milanko Kecman, diplomirani pravnik, član Opštinskog veća Opštine Bačka Palanka zadužen za oblast industrije, poljoprivrede, male privrede i saobraćaja, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • Slavko Komenić, planer montaže i predsednik Samostalnog Sindikata "Majevica Holding" akcionarsko društvo, Bačka Palanka, kao predstavnik reprezantativnog sindikata subjekta privatizacije
МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД
Стечај

МАЈЕВИЦА ХОЛДИНГ АД

Локација:

Бачка Паланка

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива