Održana prva sednica tenderske komisije za HOLDING KORPORACIJA "KOMGRAP" akcionarsko društvo, Beograd

29. мар. 2007.
Prva sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 580.452 akcija oznake CFI-kod: ESVUFR ISIN-broj: RSKMGBE50021 nominalne vrednosti 960 dinara što predstavlja 50.91153% ukupnog kapitala privrednog društva HOLDING KORPORACIJA "KOMGRAP" akcionarsko društvo, Beograd, započeta je dana 14. marta 2007. godine. Nastavak Prve sednice i konačno javno otvaranje ponuda za kupovinu kapitala pomenutog privrednog društva obavljeno je dana 21. marta 2007. godine.

Do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, 28. februara 2007. godine do 17:00 časova po lokalnom vremenu, pristigle su dve ponude i to: "Integral inženjering" d.o.o., Laktaši, Republika Srpska i Konzorcijum "Monterra" d.o.o., Beograd i fizičko lice Ilija Đorđević.

Na osnovu izvršene analize kvalifikacione dokumentacije oba Ponuđača i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je konstatovala da oba Ponuđača ispunjavaju kvalifikacione uslove definisane Javnim pozivom i Uputstvom za ponuđače.

Uvažavajući činjenicu da se akcije privrednog društva HOLDING KORPORACIJA "KOMGRAP" akcionarsko društvo, Beograd kotiraju na Beogradskoj Berzi, Agencija za privatizaciju ovim putem preliminarno objavljuje osnovne elemente ponuda koje su bile predmet javnog otvaranja:

Osnovni elementi ponude ponuđača, "Integral inženjering" d.o.o., Laktaši, Republika Srpska su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od 4.353.390,00 EUR
2. Ukupan investicioni program u vrednosti od 4.318.000,00 EUR
3. Bezuslovno prihvaćene Minimalne obaveze Socijalnog programa

Osnovni elementi ponude ponuđača, Konzorcijum "Monterra" d.o.o., Beograd i Ilija Đorđević su sledeći:

1. Prodajna cena u iznosu od 1.607.852,04 EUR
2. Ukupan investicioni program u vrednosti od 4.500.000,00 EUR
3. Bezuslovno prihvaćene Minimalne obaveze Socijalnog programa


Zvanični rezultati tendera biće objavljeni tek nakon druge sednice Tenderske komisije, koja će biti održana nakon okončanja postupka ocene ponuda u skladu sa pravilima definisanim Upustvom za ponuđače i utvrđivanja konačne rang-liste ponuđača na tenderu radi prodaje 50.91153% ukupnog kapitala privrednog društva HOLDING KORPORACIJA "KOMGRAP" akcionarsko društvo, Beograd.

Акционарски фонд

КОМГРАП

Локација:

Београд

Делатност:

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива