Poziv za prijavu potraživanja

28. мар. 2007.
Na osnovu člana 20a Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 38/01, 18/03, 45/05) i Odluke o restrukturiranju br. R-41/04-OD, i Zaključka o nastavku postupka privatizacije br. R-20/07-OD, Agencija za privatizaciju dana 28.03.2007. godine objavljuje:

POZIV
ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA


  1. Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) p