Ispravka oglasa o prodaji javnim prikupljanjem ponuda radi prodaje stečajnog dužnika ZZ "KOPAONIČANKA" u stečaju iz Brusa

19. мар. 2007.
Dana 24.02.2007. godine, objavljen oglas o prodaji javnim prikupljanjem ponuda radi prodaje stečajnog dužnika ZZ "KOPAONIČANKA" u stečaju iz Brusa ul. Mike Đorđevića br. 2 kao pravnog lica, koji se vodi pred Trgovinskim sudom u Kraljevu St.br.71/05.

Stečajni upravnik stečajnog dužnika ovim oglasom vrši

ISPRAVKU


Ovog oglasa u stavu 5. oglasa, koja sada glasi:

Pravo na učešće imaju fizička lica koja:
  1. nakon dobijanja profakture, izvrše uplatu radi otkupa prodajne dokumentacije u iznosu od 30.000,00 dinara (profaktura se može preuzeti svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 14:00 časova uz prethodnu najavu povereniku stečajnog upravnika);
  2. uplate depozit u iznosu od 6.595.000,00 dinara, na tekući račun stečajnog dužnika broj: 160-253683-89 otvoren kod Banka Intese, ili polože neopozivu prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, najkasnije 5 radnih dana pre održavanja prodaje (rok za uplatu depozita je do 28.03.2007. godine). U slučaju da se kao depozit položi prvoklasna bankarska garancija, original iste se radi provere mora dostaviti Službi finansija Agencije za privatizaciju RS, Terazije 23, 6. sprat, Beograd. Bankarska garancija mora imati rok važenja do 20.04.2007. godine. Fotokopija popunjene prijave sa fotokopijom garancije ili fotokopijom dokaza o uplati depozita, dostavlja se povereniku Agencije za privatizaciju RS najkasnije do 28.03.2007. godine. U slučaju da na javnom otvaranju pismenih ponuda pobedi kupac koji je depozit obezbedio bankarskom garancijom, isti mora izmiriti iznos depozita u roku od 48 sati od dana proglašenja za najuspešnijeg ponuđača, a pre potpisivanja kupoprodajnog ugovora, nakon čega će mu biti vraćena garancija;
  3. prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije potpišu: Izjavu (o gubitku prava na vraćanje depozita) i Ugovor o čuvanju poverljivih podataka. Izjava o gubitku prava na vraćanje depozita i Ugovor o čuvanju poverljivih podataka, čine sastavni deo prodajne dokumentacije.


Javno otvaranje ponuda održaće se dana 04.04.2007. god. u 12:15 časova na adresi: Agencija za privatizaciju – Centar za stečaj, Bulevar Mihajla Pupina 117a, Novi Beograd, u prisustvu Komisije formirane odlukom stečajnog upravnika i uz prisustvo predstavnika svih ponuđača.

U ostalim delovima oglas ostaje neizmenjen.
Стечај

ЗЗ КОПАОНИЧАНКА ДОО, БРУС

Локација:

Брус

Делатност:

Узгој музних крава

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива