Održana prva sednica tenderske komisije za akcionarsko društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu "CENTROTEXTIL", Beograd

09. феб. 2007.
Prva sednica Tenderske komisije za Akcionarsko društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu "Centrotextil", Beograd, započeta je 24. januara 2007. godine. Nastavak prve sednice i konačno javno otvaranje ponuda za kupovinu 70% ukupnog registrovanog društvenog kapitala pomenutog preduzeća obavljeno je dana 08. februara 2007. godine.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik Tenderske komisije:
• Dr Slavomir Vuletić, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa

b) zamenik predsednika Tenderske komisije:
• Dušan Savić, specijalni savetnik u strateškom menadžmentu Akcionarskog društva za spoljnu i unutrašnju trgovinu "Centrotextil", Beograd, kao predstavnik subjekta privatizacije

c) članovi Tenderske komisije:
• Savo Barišić, samostalni savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga, kao predstavnik iz reda republičkih organa
• Bogica Petrović, rukovodilac Odeljenja za budžet, privredu i društvene delatnosti u Sekretarijatu za privredu pri Opštini Stari Grad, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije
• Tankosava Damjanović, stručni prevodilac i predsednik Samostalnog sindikata Akcionarskog društva za spoljnu i unutrašnju trgovinu "Centrotextil", Beograd, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.

Na sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupili sledeći potencijalni investitori:

1. "Home Art & Sales Services" AG, Švajcarska
2. "Broadhurst Investments Limited" Kipar
3. "Nelt Co" d.o.o. Beograd
4. "MERKUR" a.d. Banja Luka, Republika Srpska
5. "Delta M" d.o.o. Beograd
6. "MEDIA II" d.o.o. Beograd
7. "T FUTURE" d.o.o. Beograd
8. "Raiffeisen Investment" AG Austria.

Komisija je konstatovala da su u predviđenom roku, do 29. decembra 2006. godine, dostavljene tri ponude od strane:

1. Konzorcijum koji čine: "Equest Investments Bulgaria" Ltd, Britanska Devičanska Ostrva, i "Raiffeisen Investment" AG Austria
2. "Home Art & Sales Services" AG, Švajcarska
3. Konzorcijum koji čine: "MEDIA II" d.o.o. Beograd, "MEDIA" d.o.o. Beograd, "BN BOSS Company" d.o.o. Beograd, g-din Dragan Vujičić, g-din Miroslav Mitić, g-din Nenad Dopuđa i g-din Branislav Jević

Na osnovu izvršene analize kvalifikacione dokumentacije i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je konstatovala da sva tri ponuđača ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za kupovinu 70% ukupnog registrovanog društvenog kapitala Akcionarskog društva za spoljnu i unutrašnju trgovinu "Centrotextil", Beograd.

Agencija za privatizaciju će u saradnji sa savetnikom u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponuda izvršiti ocenu ponuda sledećih ponuđača: (1) Konzorcijum koji čine: "Equest Investments Bulgaria" Ltd, Britanska Devičanska Ostrva i "Raiffeisen Investment" AG Austria, (2) "Home Art & Sales Services" AG, Švajcarska, i (3) Konzorcijum koji čine: "MEDIA II" d.o.o. Beograd, "MEDIA" d.o.o. Beograd, "BN BOSS Company" d.o.o. Beograd, g-din Dragan Vujičić, g-din Miroslav Mitić, g-din Nenad Dopuđa i g-din Branislav Jević, nakon čega će ista biti prezentovana na drugoj sednici Tenderske komisije.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива