Saopštenje u vezi sa procesom jedinstvene prodaje osnovne imovine Rudarsko topioničarskog basena Bor

05. феб. 2007.
U vezi sa procesom jedinstvene prodaje osnovne imovine Rudarsko topioničarskog basena Bor- grupa Rudnici bakra Bor d.o.o u restrukturiranju, Bor, Rudarsko topioničarskog basena Bor - grupa Rudnik bakra Majdanpek d.o.o u restrukturiranju, Majdanpek i Rudarsko topioničarskog basena Bor- grupa Topionica i rafinacija bakra d.o.o u restrukturiranju, Bor i prenosa pripadajućih ekploatacionih prava, Agencija za privatizaciju objavljuje sledeće:

SAOPŠTENjE


U skladu sa članom 22a stav 2 Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom produžava se rok za zaključenje Ugovora o prodaji i Ugovora o prenosu ekploatacionih prava za 30 dana, čime je kao krajnji rok za završetak pregovora i potpisivanje navedenih ugovora utvrđen 4. mart 2007.

S obzirom na veliki broj tekstova objavljenih na elektronskim i štampanim medijima koji se odnose na tok pregovora i na činjenicu da su pregovori sa prvorangiranim ponuđačem Cuprom S.A. Rumunija i dalje u toku,
Agencija za privatizaciju poziva sve učesnike da, u skladu sa potpisanom izjavom o čuvanju poverljivih podataka, do okončanja pregovora ne saopštavaju, niti javno niti nezvanično, informacije koje su predmet pregovora.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива