Odluka o odbijanju svih prijava podnetih u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga u procesu privatizacije metodom javnog tendera Privrednog društva za proizvodnju, remont i montažu mašina i opreme "Prim" d.o.o, Kostolac

30. јан. 2007.

JN 4-09/06

Na osnovu člana 80. ctav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 39/02, 43/03, 55/04 i 101/05; u daljem tekstu: ZJN)

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU RS
Terazije 23, Beograd

objavljuje

ODLUKU O ODBIJANjU SVIH PRIJAVA


  1. Odbijaju se sve prijave podnete u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga u procesu privatizacije metodom javnog tendera preduzeća: Privredno društvo za proizvodnju, remont i montažu mašina i opreme "Prim" d.o.o, Kostolac, JN 4-09/06, po javnom pozivu objavljenom u "Sl. glasniku RS" br.106/06, od 24. novembra 2006. godine.
  2. Predmetna nabavka biće sprovedena u ponovljenom restriktivnom postupku.
O b r a z l o ž e nj e


Na osnovu Izveštaja Komisije za javnu nabavku o oceni prijava (br. 12-2/07 od 08.01.2007.godine) u prvoj fazi restriktivnog postupka br.JN 4-09/06, od dve podnete prijave u navedenom postupku jedna je ocenjena kao neispravna i kao takva odbijena u skladu sa članom 79. stav 3. ZJN. S obzirom da Agencija za privatizaciju, kao naručilac u postupku nije pribavila najmanje dve nezavisne ispravne prijave, te saglasno članu 79. stav 1. ZJN nije imala zakonsku mogućnost za dodelu ugovora o javnoj nabavci, odlučeno je da se za predmetnu nabavku ponovi restriktivni postupak.

Производња Ремонт и Монтажа машина и опреме Прим доо Костолац

Локација:

Костолац

Делатност:

Машинска обрада метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива