Odbijaju se sve prijave podnete u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga u procesu privatizacije metodom javnog tendera preduzeća: "Dnevnik holding" a.d. Novi Sad

26. дец. 2006.
Na osnovu člana 80. stav 2. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 39/02, 43/03, 55/04 i 101/05; u daljem tekstu: ZJN)

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU RS
Terazije 23, Beograd

objavljuje

ODLUKU O ODBIJANjU SVIH PRIJAVA


Odbijaju se sve prijave podnete u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga u procesu privatizacije metodom javnog tendera preduzeća: "Dnevnik holding" a.d. Novi Sad, JN 10-09/06, po javnom pozivu objavljenom u "Službenom glasniku Republike Srbije" br. 84/06, od 02. oktobra 2006. godine kao i br. 87/06 od 09. oktobra 2006. godine.
Postupak predmetne javne nabavke br. JN 10-09/06 se obustavlja.

Obrazloženje
Na osnovu Izveštaja Komisije za javnu nabavku br. 12-412/06 od 20.11.2006. godine o oceni prijava u prvoj fazi restriktivnog postupka br. JN 10-09/06 naručilac je priznao kvalifikaciju trojici ponuđača (od ukupno pet podnetih prijava) o čemu je svim podnosiocima prijava poslao Obrazloženo obaveštenje br. 12-421/06 od 22.11.2006. godine.
U kvalifikacionoj dokumentaciji za predmetnu javnu nabavku, pod tačkom 21. Isključenje prijava, u stavu 4. navedeno je:"Naručilac zadržava pravo odustanka od postupka javne nabavke po objavljenom javnom pozivu i sprovedenom postupku za izbor najpovoljnijeg ponuđača u slučaju suštinskih promena finansijskih okolnosti, zahteva ili tehničkih uslova nabavke". U stavu 5. iste tačke kvalifikacione dokumentacije navedeno je da: "U slučaju odustanka od postupka javne nabavke, Naručilac neće biti odgovoran, ni na koji način, za stvarnu štetu, izgubljenu dobit, ili bilo kakvu drugu štetu koju ponuđač može usled toga da pretrpi, uprkos tome što je Naručilac bio upozoren na mogućnost nastupanja štete, a u stavu 6. da: "Objavljivanje javnog poziva i sprovođenje postupka ne obavezuje Naručioca da izvrši izbor najpovoljnijeg ponuđača i zaključi ugovor".
Od donošenja odluke o priznavanju kvalifikacije do pokretanja druge faze restriktivnog postupka predmetne javne nabavke, došlo do suštinskih promena finansijskih okolnosti. Samo preduzeće, koje je subjekt privatizacije, će snositi finansijske troškove potrebnih konsultantskih usluga u procesu privatizacije, te će s tim u vezi i samo izvršiti izbor privatizacionog savetnika.
Na osnovu svega navedenog, doneta je odluka kao u izreci.
ДНЕВНИК АД НОВИ САД
Акционарски фонд

ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива