Izmena oglasa objavljenog 11.12.2006. godine, radi prodaje imovine stečajnog dužnika PDP "SVILEUVA" u stečaju iz Svileuve

25. дец. 2006.
Na osnovu Nacionalnog standarda br. 5 o načinu i postupku unovčavanja imovine ("Službeni glasnik RS", br. 43/2005), stečajni upravnik stečajnog dužnika

OGLAŠAVA IZMENU OGLASA OBJAVLjENOG 11.12.2006. godine


u dnevnim novinama "Politika", "Blic" i "Večernje Novosti" radi prodaje imovine stečajnog dužnika PDP "SVILEUVA" u stečaju iz Svileuve, koji se vodi pred Trgovinskim sudom u Valjevu, broj predmeta St.25/06 pod istim uslovima osim sledećeg:

Predmet prodaje je pokretna i nepokretna imovina koju čine:

I GRAĐEVINSKI OBJEKTI - Imovina koju predstavljaju građevinski objekti pod teretom i nalaze se u listu nepokretnosti br. 1330 K.O. Svileuva na K.P. br. 2461/2:
 1. Zgrada sušare sa kotlarnicom ukupne površine 703 m²;
 2. Zgrada prodavnice sa magacinom ukupne površine 119 m²;
 3. Zgrada magacina broj 1 ukupne površine 182 m²;
 4. Zgrada magacina broj 2 ukupne površine 324 m²;
 5. Zgrada prijavnice površine 20 m²;
 6. Hangar ukupne površine 268 m²;
 7. Ostali pomoćni objekti površine 17 m² prema prodajnoj dokumentaciji.

Svi objekti izgrađeni su pre donošenja propisa o izgradnji objekata.

II MAŠINE I OPREMA prema prodajnoj dokumentaciji:
 • Oprema za sušaru "CER" kapaciteta 35 tona (tri tunela);
 • Deo opreme za pečurke;
 • Vaga za merenje stoke;
 • Elektromotor "KONČAR", ventilator za sušaru i drugo;
 • Kancelarijski nameštaj i ostali inventar.


Procenjena vrednost iznosi 6.266.360,00 din.
Depozit iznosi 1.253.272,00 din.

Javno prikupljanje ponuda održaće se dana 16.01.2007. g. u 11:15 časova na adresi: Agencija za privatizaciju – Centar za stečaj, Bulevar Mihajla Pupina 117a, II sprat, sala za sastanke u prisustvu Komisije formirane odlukom stečajnog upravnika i uz prisustvo predstavnika svih ponuđača.

Krajnji rok za lično dostavljanje ponuda je 09.01.2007.g. do 11:00 časova u prostorijama Agencije za privatizaciju – Centar za stečaj, Bulevar Mihajla Pupina 117a, II sprat, sala za sastanke.

Ovlašćeno lice: poverenik Vuković Milovan, kontakt 015/518 053, 064/252 89 88
Стечај

Пољопривредно друштвено предузеће СВИЛЕУВА

Локација:

Свилеува

Делатност:

Остала прерада и конзервисање воћа и поврћа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива