Rangirane ponude za Društvo za proizvodnju derivata nafte Fabrika maziva društvo sa ograničenom odgovornošću, Kruševac

20. дец. 2006.
Druga sednica Tenderske komisije za Društvo za proizvodnju derivata nafte Fabrika maziva društvo sa ograničenom odgovornošću, Kruševac, održana je dana 18.12.2006. godine na kojoj je članovima Tenderske komisije prezentovana ocena ponuda za kupovinu 70% ukupnog društvenog kapitala pomenutog preduzeća.


Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
a) Predsednik Tenderske komisije:
Dragan Azdejković, predsednik Opštine Kruševac, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;

b) Zamenik predsednika Tenderske komisije:
Čedomir Šuljagić, pomoćnik ministra u Sektoru za informaciono društvo, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

v) Članovi Tenderske komisije:
1) Branislav Jovanović, direktor Društva za proizvodnju derivata nafte "Fabrika maziva" d.o.o., Kruševac, kao predstavnik subjekta privatizacije;
2) Milivoje Antić, načelnik odeljenja u Sektoru za naftu i gas, Ministarstvo rudarstva i energetike, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
3) Vladica Petrović, referent u Društvu za proizvodnju derivata nafte "Fabrika maziva" d.o.o., Kruševac, kao predstavnik reprezantativnog sindikata subjekta privatizacije.


Na drugoj sednici Tenderske komisije održanoj dana 18.12.2006. godine, Tenderska komisija je jednoglasno odobrila rezultate tendera i prihvatila tender listu kojom je Konzorcijum koga čine Preduzeće za puteve Beograd a.d., Beograd, Republika Srbija i Petrobart d.o.o., Beograd; Repubilka Srbija proglašen za prvorangiranog ponuđača, Prista oil a.d., Sofija, Bugarska proglašen za drugorangiranog ponuđača, Orka d.o.o., Ljubljana, Slovenija proglašen za trećerangiranog ponuđača, Konzorcijum MBS (koga čine Res Trade d.o.o., Novi Sad, Republika Srbija i MBS Tehno d.o.o., Beograd, Republika Srbija) za četvrtorangiranog ponuđača, Evropetroleum ood, Plovdiv, Bugarska za petorangiranog ponuđača, Mol Lub Plc, Budimpešta, Mađarska za šestorangiranog ponuđača, Euro gas d.o.o, Subotica, Republika Srbija za sedmorangiranog ponuđača, Burgoil company, Bourgas, Bugarska za osmorangiranog ponuđača i Neochimiki L.V. Lavrentiadis s.a., Grčka za devetorangiranog ponuđača.


Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponuđača, Konzorcijuma koga čine Preduzeće za puteve Beograd a.d., Beograd, Republika Srbija i Petrobart d.o.o., Beograd; Repubilka Srbija, su sledeći:
  • Prodajna cena u iznosu od EUR 25.000.000,00
  • Investicioni program u vrednosti od EUR 10.000.000,00
  • Bezuslovno prihvaćene Minimalne obaveze Socijalnog programa.Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i Konzorcijum koga čine Preduzeće za puteve Beograd a.d., Beograd, Republika Srbija i Petrobart d.o.o., Beograd; Repubilka Srbija, će otpočeti pregovore, radi zaključenja Ugovora o prodaji kapitala.

Agencija za privatizaciju će, u slučaju uspešno okončanih pregovora, potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa kupcem u roku od 30 dana od dana isteka roka u kome je Agencija za privatizaciju imala obavezu da pismeno obavesti sve rangirane učesnike o rezultatima tendera u skladu sa zakonskim odredbama.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива