Saopštenje sa nastavka prve sednice Tenderske komisije za RTB BOR

14. дец. 2006.
Dana 14. decembra 2006. godine nastavljena je prva sednica Tenderske komisije za praćenje jedinstvene prodaje osnovne imovine i prenosa pripadajućih eksploatacionih prava Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Rudnici bakra Bor d.o.o. u restrukturiranju, Bor, Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Rudnik bakra Majdanpek d.o.o. u restrukturiranju, Majdanpek i Rudarsko topioničarskog basena Bor – grupa Topionica i rafinacija bakra d.o.o.u restrukturiranju, Bor.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

Predsednik Tenderske komisije:
• Mr Zora Simović, magistar tehnoloških nauka, državni sekretar u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

Zamenik predsednika Tenderske komisije:
• Miodrag Conić, diplomirani ekonomista, v.d. generalni direktor RTB Bor Grupa- RTB Bor d.o.o. u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;

Članovi Tenderske komisije:
• Branislav Rankić, diplomirani inženjer metalurgije, predsednik Opštine Bor, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
• Mr Dejan Rajković, diplomirani inženjer rudarstva, pomoćnik ministra u Ministarstvu rudarstva i energetike, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
• Dragan Aleksić, SSS, samostalni referent devizne naplate i praćenja uvoza i predsednik Jedinstvene Sindikalne Organizacije Samostalnog sindikata RTB Bor Grupa – RTB Bor d.o.o. u restrukturiranju, kao zajednički predstavnik reprezentativnih sindikata subjekta privatizacije.

Tenderska komisija je prihvatila Izveštaj Savetnika Agencije za privatizaciju o dostavljenim Tehničkim ponudama Ponuđača. Utvrđeno je da Ponuda Ponuđača "Strikeforce Limited" nije ispunila uslove iz Javnog poziva i Uputstva za ponuđače iz razloga što je navedeni Ponuđač priložio pisanu izjavu da nije u mogućnosti da ponudi minimalni iznos cene utvrđen Tenderom, kao i da nije dostavio Licitacionu garanciju za učešće na Tenderu u iznosu od 3.000.000,00 USD. Otvorene su koverte sa Finansijskim ponudama onih Ponuđača čije su Tehničke ponude ocenjene kao ispravne:
- Cuprom SA, koji je ponudio cenu u iznosu od 400.000.000,00 USD;
- AMALCO LIMITED, koji je ponudio cenu u iznosu od 288.000.000,00 USD i;
- Konzorcium: ORN EVENT FUND LP & EAST POINT HOLDINGS LIMITED, koji je ponudio cenu u iznosu od 340.100.000,00 USD.

Druga sednica Tenderske komisije zakazana je za petak 22.12.2006. godine u 13:00 časova.

РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива