Obaveštenje o dodeli ugovora o javnoj nabavci br.12-09/06

28. нов. 2006.
Na osnovu člana 74. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 39/02, 43/03, 55/04 i 101/05; u daljem tekstu: ZJN)

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
Terazije 23, Beograd
objavljuje
OBAVEŠTENjE
o dodeli ugovora o javnoj nabavci br.12-09/06


Nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke na osnovu člana 20. stav 1. ZJN, a u skladu sa članom 21. ZJN, za javnu nabavku fotokopir aparata sa pratećim uslugama održavanja u garantnom roku, Agencija za privatizaciju, kao naručilac u postupku, dodelila je ugovor ponuđaču "JNB Meteor System" d.o.o., sa sedištem na Novom Beogradu, ul. Gandijeva 58, koji je dao najpovoljniju ponudu.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива