Rangirane ponude za društveno poljoprivredno preduzeće "MITROSREM", SREMSKA MITROVICA

07. нов. 2006.
Druga sednica Tenderske komisije za Društveno poljoprivredno preduzeće "Mitrosrem", Sremska Mitrovica, održana je dana 03.11.2006. godine na kojoj je članovima Tenderske komisije prezentovana ocena ponuda za kupovinu 70% društvenog kapitala pomenutog preduzeća.


Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

 1. predsednik:
  • Mr Milan Josipović, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
 2. zamenik predsednika:
  • Đorđe Marinković, direktor Društveno poljoprivrednog preduzeća "Mitrosrem" Sremska Mitrovica, kao predstavnik subjekta privatizacije;
 3. članovi :
  • Todor Kuzmančević, glavni stručnjak poljoprivrede u okviru Opštinske uprave za privredu i preduzetništvo u Opštini Sremska Mitrovica, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • Mirjana Bojčevski, mlađi savetnik u Sektoru analitike i agrarne politike u Odeljenju analitike i statistike u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • Stevan Jovanović, predsednik Samostalnog sindikata Društveno poljoprivrednog preduzeća "Mitrosrem" Sremska Mitrovica, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.


Na drugoj sednici Tenderske komisije doneta je Odluka Tenderske komisije o odobravanju rezultata tendera na sledeći način: tri člana su glasali "za", jedan protiv i jedan uzdržan, čime je Tenderska komisija prihvatila tender listu kojom je Konzorcijum koji čine: "FINAM SKIN" d.o.o. Beočin i TP "DSD TOBACCO" d.o.o. Beograd, proglašen za prvorangiranog ponuđača, "MK Commerce" d.o.o. Novi Sad za drugorangiranog ponuđača, "Veterinarski zavod" a.d. Zemun za trećerangiranog ponuđača, "AGROCOOP" a.d. Novi Sad za četvororangiranog ponuđača, "Delta M" d.o.o. Beograd za petorangiranog ponuđača, dok je Kompanija "Fidelinka" a.d. Subotica proglašena za šestorangiranog ponuđača.


Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponuđača, Konzorcijuma koji čine: "FINAM SKIN" d.o.o. Beočin i TP "DSD TOBACCO" d.o.o. Beograd, su sledeći:

• Prodajna cena u iznosu od EUR 15.150.000
• Investicioni program u vrednosti od EUR 10.000.000
• Bezuslovno prihvaćene Minimalne obaveze Socijalnog programa.


Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i Konzorcijum koji čine: "FINAM SKIN" d.o.o. Beočin i TP "DSD TOBACCO" d.o.o. Beograd, će otpočeti pregovore, radi zaključenja ugovora o prodaji.

Agencija za privatizaciju će, u slučaju uspešno okončanih pregovora, potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa kupcem u roku od 30 dana od dana isteka roka u kome je Agencija za privatizaciju imala obavezu da pismeno obavesti sve rangirane učesnike o rezultatima tendera u skladu sa zakonskim odredbama.
Акционарски фонд

Друштвено пољопривредно предузеће МИТРОСРЕМ

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива