Ispravka izmene Javnog poziva za "Krušik-opruge", Valjevo

26. окт. 2006.
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU OBJAVLJUJE
ISPRAVKU
I Z M E N E   J A V N O G   P O Z I V A
ZA UČEŠĆE U JAVNOM NADMETANjU (LICITACIJI) ZA
KUPOVINU UDELA HOLDING KORPORACIJE ZA METALOPRERADU, OSNIVANjE, FINANSIRANjE I UPRAVLjANjE
"KRUŠIK" AD, VALjEVO U
D.O.O. "KRUŠIK-OPRUGE", VALJEVO, A KOJI ČINI 100% UKUPNOG KAPITALA PREDUZEĆA


Izmena javnog poziva za učešće u javnom nadmetanju (licitaciji) za kupovinu udela Holding korporacije za metalopreradu, osnivanje, finansiranje i upravljanje "KRUŠIK" AD, Valjevo u visini 100% kapitala u Društvu sa ograničenom odgovornošću "Krušik –Opruge", Valjevo, objavljena dana 25.10.2006. godine u dnevnom listu "Politika", menja se u delu teksta koji se odnosi na rok za preuzimanje prodajne dokumentacije i rok za podnošenje prijava , tako da glasi:

2. Rok za preuzimanje prodajne dokumentacije ističe 07.11.2006. godine u 17:00 časova.

3. Rok za podnošenje prijava za učešće u javnom nadmetanju ističe 08.11.2006. godine u 17:00 časova.


Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz izmene Javnog poziva ostaju nepromenjeni.
Стечај

Акционарско друштво КРУШИК - ФАБРИКА МАШИНА И ОПРЕМЕ ВАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Локација:

Ваљево

Делатност:

Машинска обрада метала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива