Održana prva sednica tenderske komisije za društveno poljoprivredno preduzeće "MITROSREM" Sremska Mitrovica

17. окт. 2006.
Prva sednica Tenderske komisije za Društveno poljoprivredno preduzeće "Mitrosrem" Sremska Mitrovica započeta je 06. oktobra 2006. godine. Nastavak prve sednice i konačno javno otvaranje ponuda za kupovinu 70% društvenog kapitala pomenutog preduzeća obavljeno je dana 16. oktobra 2006. godine.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik:
• Mr Milan Josipović, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
b) zamenik predsednika:
• Đorđe Marinković, direktor Društveno poljoprivrednog preduzeća "Mitrosrem" Sremska Mitrovica, kao predstavnik subjekta privatizacije;
c) članovi :
• Todor Kuzmančević, glavni stručnjak poljoprivrede u okviru Opštinske uprave za privredu i preduzetništvo u Opštini Sremska Mitrovica, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
• Mirjana Bojčevski, mlađi savetnik u Sektoru analitike i agrarne politike u Odeljenju analitike i statistike u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
• Stevan Jovanović, predsednik Samostalnog sindikata Društveno poljoprivrednog preduzeća "Mitrosrem" Sremska Mitrovica, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.

Na sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupili sledeći potencijalni investitori:

1. "МК Commerce" d.o.o. Novi Sad
2. "Delta M" d.o.o., Beograd
3. "VETERINARSKI ZAVOD" a.d. Zemun
4. "MIROTIN" d.o.o. Vrbas
5. "AGROCOOP" a.d. Novi Sad
6. "FINAM" d.o.o. Novi Sad
7. "FIDELINKA" a.d. Subotica
8. "FINAM SKIN" d.o.o. Beočin


Komisija je konstatovala da je u predviđenom roku, do 29. septembra 2006. godine, dostavljeno šest ponuda od strane:

1. "VETERINARSKI ZAVOD" a.d. Zemun
2. "AGROCOOP" a.d. Novi Sad
3. Konzorcijum koji čine: "FINAM SKIN" d.o.o. Beočin i TP "DSD TOBACCO" d.o.o. Beograd
4. Kompanija "FIDELINKA" a.d. Subotica
5. "МК Commerce" d.o.o. Novi Sad
6. "Delta M" d.o.o., Beograd

Na osnovu izvršene analize kvalifikacione dokumentacije i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je konstatovala da svih šest ponuđača ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za kupovinu 70% društvenog kapitala Društveno poljoprivrednog preduzeća "Mitrosrem" Sremska Mitrovica.

Agencija za privatizaciju će u saradnji sa savetnikom u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponude izvršiti ocenu ponuda sledećih ponuđača: 1. "VETERINARSKI ZAVOD" a.d. Zemun, 2. "AGROCOOP" a.d. Novi Sad, 3. Konzorcijum koji čine: "FINAM SKIN" d.o.o. Beočin i TP "DSD TOBACCO" d.o.o. Beograd, 4. Kompanija "FIDELINKA" a.d. Subotica, 5. "МК Commerce" d.o.o. Novi Sad, i 6. "Delta M" d.o.o. Beograd, nakon čega će ista biti prezentovana na drugoj sednici Tenderske komisije.

Акционарски фонд

Друштвено пољопривредно предузеће МИТРОСРЕМ

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива