Vladimir Galić, biografija

16. окт. 2006.
Novi direktor Agencije je, u skladu sa rešenjem Vlade Republike Srbije br. 119-9116/2006 od 12.oktobra 2006 godine, Vladimir Galić iz Novog Sada.

Vladimir Galić diplomirao je na Pravnom Fakultetu u Novom Sadu, gde je položio i pravosudni ispit. Na funkciju direktora Agencije stupio je sa dužnosti Savetnika predsednika Vlade Republike Srbije. U Vladi Republike Srbije bio je i pomoćnik Ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, zadužen za poslove harmonizacije propisa sa propisima Evropske unije, međunarodne saradnje i upravljanja projektima u oblasti državne uprave i lokalne samouprave.

U svojoj profesionalnoj karijeri, gospodin Galić najduže se bavio advokaturom. U cilju profesionalnog obavljanja dužnosti direktora Agencije za privatizaciju, gospodin Galić je pristupio dovođenju svih prava i obaveza koje se odnose na advokatske aktivnosti, u stanje mirovanja.

Vladimir Galić je, do pre nekoliko meseci, bio Predsednik Upravnog odbora Vojvođanske banke a.d. iz Novog Sada.

Kao osoba sa velikim iskustvom u trgovinskom pravu i privredi, novi direktor Agencije izrazio je uverenje da će proces privatizacije teći u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji uz puno poštovanje načela javnosti rada.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива