Obaveštenje o produženju roka za prikupljanje prijava u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga Broj JN: 10-09/06

09. окт. 2006.
Na osnovu člana 29. stav 6, a u vezi sa članom 28. stav. 1. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" br. 39/02, 55/04 i dr. zakon 43/03 i 101/05),
Republika Srbija
AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
Beograd, Terazije 23
objavljuje
OBAVEŠTENjE O PRODUŽENjU ROKA
za prikupljanje prijava
u prvoj fazi restriktivnog postupka javne nabavke konsultantskih usluga
Broj JN: 10-09/06

Produžava se rok za dostavljanje prijava za javnu nabavku konsultantskih usluga privatizacionog savetnika u procesu privatizacije metodom javnog tendera sledećeg subjekta privatizacije - Dnevnik holding a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 81, 21000 Novi Sad, za koju je javni poziv objavljen u "Službenom glasniku RS" br. 84 od 02.10.2006. godine. Rok se produžava za 7 dana, tako da umesto 17.10.2006. godine, ističe 24.10.2006. godine u vreme naznačeno u kvalifikacionoj dokumentaciji.
ДНЕВНИК АД НОВИ САД
Акционарски фонд

ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД

Локација:

Нови Сад

Делатност:

Издавање књига

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива