Izmenu javnog poziva za učešće na Javnoj licitaciji za kupovinu nepokretne i pokretne imovine holding kompanije "Fond Ineks – Intereksport" ad Beograd i to "Ineks ski centar Brezovica"

03. окт. 2006.

Šifra prodaje: BR - 051006

Na osnovu Javnog poziva za učešće na javnoj licitaciji za kupovinu dela imovine Holding kompanije "Fond Ineks – Intereksport" AD Beograd, nepokretne i pokretne imovine "Ineks Ski centra Brezovica", šifra prodaje BR - 051006, objavljenog dana 03.08.2006. godine u dnevnom listu "Politika" , a na osnovu saglasnosti nalagodavca Kompanije "Fond Ineks – Intereksport" AD Beograd od 29. 09. 2006. godine,


Agencija za privatizaciju objavljuje:

IZMENU
JAVNOG POZIVA

ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ LICITACIJI ZA
KUPOVINU NEPOKRETNE I POKRETNE IMOVINE HOLDING KOMPANIJE
"FOND INEKS – INTEREKSPORT" AD BEOGRAD
i to
"INEKS SKI CENTAR BREZOVICA"

Šifra prodaje: BR - 051006


Javni poziv za učešće na javnoj licitaciji za kupovinu nepokretne i pokretne imovine Holding kompanije "Fond Ineks – Intereksport" AD Beograd i to "Ineks Ski centar Brezovica", šifra prodaje 051006, objavljen dana 03.08. 2006. godine u dnevnom listu "Politika", menja se u delu koji se odnosi na šifru prodaje, rokove za otkup prodajne dokumentacije i podnošenje prijava za učešće na javnoj licitaciji i datum održavanja javne licitacije, tako da sada glasi:

  1. Šifra prodaje BR - 161106
  2. Rok za preuzimanje prodajne dokumentacije ističe 07.11.2006. godine u 17:00 časova.
  3. Rok za podnošenje prijava za učešće u javnom nadmetanju ističe 08.11.2006. godine u 17:00 časova.
  4. Javno nadmetanje radi javne prodaje održaće se dana 16.11.2006. godine, sa početkom u 11:00 časova, na adresi: Agencija za privatizaciju, Beograd, Terazije 23, strat 2., Velika sala.


Svi ostali podaci, datumi, rokovi i uslovi iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni.
ФОНД ИНЕX-ИНТЕРЕXПОРТ АД

Холдинг компанија за финансијски инжирењинг, трговину и услуге ФОНД ИНЕX ИНТЕРЕXПОРТ АД, Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива