Održana prva sednica tenderske komisije za GP "PARTIZANSKI PUT" A.D. Beograd u restrukturiranju

01. сеп. 2006.
Prva sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 100% ukupnog registrovanog kapitala GP "Partizanski put" a.d. Beograd u restrukturiranju otpočela je dana 30. avgusta 2006. godine. Nastavak prve sednice i konačno javno otvaranje ponuda za kupovinu kapitala GP "Partizanski put" a.d. Beograd u restrukturiranju obavljeno je dana 01. septembra 2006. godine.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik Tenderske komisije:
• Biljana Milinković-Katalinić, šef kabineta u Ministarstvu za kapitalne investicije, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
b) zamenik predsednika Tenderske komisije:
• Milan Švabić, savetnik direktora GP "Partizanski put" a.d. Beograd u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;
v) članovi Tenderske komisije :
• Biljana Lukić, savetnik u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
• Vladimir Jezdimirović, član Opštinskog veća Gradske opštine Palilula, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
• Vesna Čikarić, predsednik Samostalnog sindikata GP "Partizanski put" a.d. Beograd u restrukturiranju, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.

Na sednici je konstatovano da je Tendersku dokumentaciju otkupio samo jedan potencijalni investitor, Preduzeće za puteve "Beograd" a.d. Beograd iz Republike Srbije.

Konstatovano je da je u predviđenom roku, do 11. avgusta 2006. godine, dostavljena jedna ponuda i to od strane pomenutog učesnika na tenderu, Preduzeća za puteve "Beograd" a.d. Beograd iz Republike Srbije.

Na osnovu izvršene analize kvalifikacione dokumentacije i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je utvrdila da jedini ponuđač ispunjava kvalifikacione uslove iz Javnog poziva za kupovinu 100% ukupnog registrovanog kapitala GP "Partizanski put" a.d. Beograd u restrukturiranju.

Finansijski i pravni savetnici Agencije za privatizaciju će u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponude izvršiti ocenu ponude jedinog ponuđača. Ocena ponude će biti prezentovana na sledećoj sednici Tenderske komisije.
Стечај

Партизански пут доо Београд

Локација:

Београд

Делатност:

Изградња путева и аутопутева

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива