Javni poziv za učešće na javnom tenderu

01. сеп. 2006.

Šifra tendera: RTB-01/06

Na osnovu Strategije privatizacije i restrukturiranja RTB Bor usvojene Zaključkom Vlade Republike Srbije br: 023-1378/2006-001 od 23. marta 2006. godine, te Odluka o usvajanju Programa restrukturiranja donetih od strane RTB Bor grupa Rudarsko topioničarski basen Bor d.o.o. (RTB), Rudarsko topioničarski basen Bor – Grupa Rudnici Bakra Bor d.o.o. (RBB), Rudarsko topioničarski basen Bor – Grupa Rudnik Bakra Majdanpek d.o.o. (RBM) i Rudarsko topioničarski basen Bor – Grupa Topionica i Rafinacija d.o.o. (TIR) – ("Subjekti privatizacije") i Agencije za privatizaciju, (u daljem tekstu "Agencija"), Agencija zajedno sa Subjektima privatizacije, a u skladu sa članom 28. Zakona o privatizaciji (Sl.glasnik 38/2001, 18/2003 i 45/2005) objavljuje:

JAVNI POZIV


za učešće na javnom tenderu za jedinstvenu prodaju osnovne imovine Subjekata privatizacije koja se sastoji od sledećih osnovnih imovinskih pod-celina ("Imovina"):

  • Rudnici Bakra Bor u čijem su sastavu, između ostalog, i: površinski kop Veliki Krivelj, površinski kop Cerovo, podzemni rudnik Jama, nerazvijeno podzemno nalazište Borska Reka, postrojenje za flotaciju i druga rudarska oprema.
  • Rudnici Bakra Majdanpek u čijem su sastavu, između ostalog, i: površinski kop Majdanpek, ležište Čoka Marin, postrojenje za flotaciju i druga rudarska oprema.
  • Topionica i Rafinacija u čijem su sastavu, između ostalog, i: Topionica, postrojenja Elektrolize, Fabrika sumporne kiseline, Energana, Transport, Livnica, Kamenolom i Fabrika bakarne žice uključujući Sinter metalurgiju.


i prenosa pripadajućih eksploatacionih prava.

Šifra tendera: RTB-01/06
Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива