Odluka o pokretanju novog restrukturiranja subjekta privatizacije "INDUSTRIJA AKUMULATORA SVETLOST", Industrijska zona bb, Bujanovac, matični broj 07207778.

30. авг. 2006.
Na osnovu člana 9. stav 1. tačka 7. Zakona o Agenciji za privatizaciju ("Službeni glasnik RS", broj 38/01 i 135/04) a u vezi sa članom 20. tačka 2) Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije ("Službeni glasnik RS", broj 52/05),

Agencija za privatizaciju dana 24.08.2006. godine donosi:

ODLUKU o pokretanju novog restrukturiranja


Pokreće se novo restrukturiranje nad subjektom privatizacije "INDUSTRIJA AKUMULATORA SVETLOST", Industrijska zona bb, Bujanovac, matični broj 07207778. Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива