Održana prva sednica tenderske komisije za kompaniju "HISSAR" a.d., Prokuplje - u restrukturiranju

24. авг. 2006.
Prva sednica Tenderske komisije koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 95,16% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća: Kompanija "Hissar" a.d. za proizvodnju konditorskih proizvoda, kandiranog voća i proizvoda od voća i povrća, Prokuplje - u restrukturiranju, započeta je dana 10. avgusta 2006. godine. Nastavak Prve sednice i konačno javno otvaranje ponuda za kupovinu kapitala pomenutog preduzeća obavljeno je dana 18. avgusta 2006. godine.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:
 1. Predsednik Tenderske komisije:
  • Novica Radosavljević, diplomirani inženjer mašinstva, generalni direktor Kompanije "Hissar" a.d., Prokuplje - u restrukturiranju, kao predstavnik subjekta privatizacije;


 2. Zamenik predsednika Tenderske komisije:
  • Dragan Đurić, diplomirani ekonomista, viši savetnik u Kabinetu ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i usluga, kao predstavnik iz reda republičkih organa;


 3. Članovi Tenderske komisije:
  • Milka Kićović, diplomirani ekonomista, finansijski direktor u Zdravstvenom centru "Toplica" u Prokuplju, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
  • Gordana Morača, diplomirani ekonomista, savetnik u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • Ljubica Stojiljković, srednja stručna sprema, obračunski radnik u ekonomskom sektoru Kompanije "Hissar" a.d., Prokuplje - u restrukturiranju, kao predstavnik reprezantativnog sindikata subjekta privatizacije.


Na sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupili sledeći potencijalni investitori:

 1. "Pionir" d.o.o. Beograd;
 2. "Soko nada štark" a.d. Beograd;
 3. "BT commerce" d.o.o. Niš.


Do krajnjeg roka za podnošenje ponuda, 04. avgusta 2006. godine do 17:00 časova po lokalnom vremenu, pristigla je ponuda preduzeća "Pionir" d.o.o., Beograd, dok je Konzorcijum "Medela" a.d., Vrbas i "Bt commerce" d.o.o., Niš predalo ponudu u 17:15 časova, odnosno nakon isteka krajnjeg roka za podnošenje ponuda.

Tenderska komisija je jednoglasno odlučila da Paket sa ponudom Ponuđača Konzorcijuma "Medela" a.d., Vrbas i "Bt commerce" d.o.o., Niš, proglasi neblagovremenim i da kao takav, ne bude predmet otvaranja niti daljeg razmatranja.

Na osnovu izvršene analize kvalifikacione dokumentacije Ponuđača "Pionir" d.o.o. Beograd i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je konstatovala da Ponuđač ispunjava uslove iz Javnog poziva za kupovinu 95,16% ukupnog registrovanog kapitala Kompanije "Hissar" a.d. za proizvodnju konditorskih proizvoda, kandiranog voća i proizvoda od voća i povrća, Prokuplje- u restrukturiranju.

Agencija za privatizaciju će u saradnji sa savetnikom u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponuda izvršiti ocenu ponude Ponuđača: "Pionir" d.o.o., Beograd, nakon čega će ista biti prezentovana na drugoj sednici Tenderske komisije.
Архива

Компанија ХИСАР акционарско друштво

Локација:

Прокупље

Делатност:

Производња какаоа, чоколаде и кондиторских производа

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива