Poziv za prijavu potraživanja

24. авг. 2006.
Na osnovu člana 19., člana 20a stav 1. i člana 20. stav 3. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS", broj 38/01, 18/03, 45/05) a u vezi Odluke o restrukturiranju preduzeća "Korporacija Fabrika Automobila Priboj, akcionarsko društvo sa p.o. Priboj", broj R-05/03-OD od dana 27.3.2003, Agencija za privatizaciju dana 24.8.2006. godine objavljuje:

POZIV ZA PRIJAVU POTRAŽIVANjA


Agencija za privatizaciju poziva javna preduzeća, Poresku upravu, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Republičku direkciju za robne rezerve, Fond za razvoj Republike Srbije, druge republičke organe i organizacije, kao i Agenciju za osiguranje depozita kada vrši funkciju stečajnog, odnosno likvidacionog upravnika nad bankama u stečaju, odnosno likvidaciji i kada upravlja u ime i za račun Republike Srbije potraživanjima Republike Srbije po osnovu preuzetih ino obaveza, da prijave svoja potraživanja sa stanjem na dan 31. decembra 2004. godine, prema subjektu privatizacije:

  • DOO "FAP Livnica sa nadgradnjom", Prijepolje
  • DOO za ugostiteljsku delatnost "FAP LIM", Priboj
  • DOO "FAP TRANSPORT", Priboj
  • DOO za proizvodnju i distribuciju toplote i održavanje stambenih zgrada "FAP STAN", Priboj


Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива