Obaveštenje o dodeli ugovora o javnoj nabavci konsultantskih usluga br.3-07/06

18. авг. 2006.
Na osnovu člana 74. Zakona o javnim nabavkama
("Sl. glasnik RS" br. 39/02, 43/03, 55/04 i 101/05; u daljem tekstu: ZJN)

AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU
Terazije 23, Beograd

objavljuje

OBAVEŠTENjE
o dodeli ugovora o javnoj nabavci konsultantskih usluga br.3-07/06


Nakon sprovedenog postupka sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja, u skladu sa članom 23. stav1. tačka 1. ZJN, a na osnovu pozitivnog mišljenja Uprave za javne nabavke Republike Srbije br. 404-02-4126/06 od 27.07.2006. god., za javnu nabavku konsultantskih usluga u procesu restrukturiranja i privatizacije društvenog kapitala, sledećeg subjekta privatizacije: - "Raška Holding", a.d. Novi Pazar, Agencija za privatizaciju, kao naručilac u postupku, dodelila je ugovor ponuđaču "EUCONS Group" d.o.o., Bulevar Nikole Tesle 48/8, Beograd.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива