Izmena br. 1. Javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 70% registrovanog društvenog kapitala preduzeća: Kompanija "Novi dom" akcionarsko društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering Beograd, Cara Dušana 58

06. јул. 2006.
Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji ("Službeni glasnik RS" br. 38/2001,18/2003 i 45/2005), a na osnovu ovlašćenja iz tačke 6. Javnog poziva za učešće na javnom tenderu, koji je objavljen u dnevnom listu "Politika", dana 15. maja 2006. godine, Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu "Agencija"), dana 06.jula 2006. godine, objavljuje:


IZMENE BR. 1. JAVNOG POZIVA
za učešće na javnom tenderu
radi prodaje 70% registrovanog društvenog kapitala preduzeća:

Kompanija "Novi dom" akcionarsko društvo za proizvodnju, spoljnu i unutrašnju trgovinu i inženjering Beograd, Cara Dušana 58
( u daljem tekstu : "Subjekat privatizacije" )


Šifra tendera: ND 08/06
 1. Menja se tačka 6. Javnog poziva i sada glasi:
  "Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu 70% registrovanog društvenog kapitala Subjekta privatizacije od strane ponuđača je 01. septembar 2006. godine do 17 časova po beogradskom vremenu.
  U slučaju potrebe, Agencija za privatizaciju zadržava pravo da dopuni i izmeni uslove i rokove iz ovog Javnog poziva.
  Kao preduslov za podnošenje ponuda potrebno je uplatiti depozit ili dostaviti Licitacionu garanciju u iznosu od EUR 1.000.000,00 (milion evra)."
 2. Svi ostali podaci iz Javnog poziva ostaju nepromenjeni i dostupni su na Internet adresi:
  http://www.priv.yu/vesti/pdf/tender_1329_jp.pdf
 3. Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom, zainteresovana lica mogu kontaktirati Savetnika ili Agenciju na dole navedene adrese, na srpskom ili engleskom jeziku:

  Marinko Zeljković, senior menadžer

  BC Consulting d.o.o
  Bulevar Kralja Aleksandra 24/V
  11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
  Tel/faks + 381 11 32 35 612
  Tel/faks + 381 11 32 35 616
  E-mail: marinko.zeljkovic@bcconsulting.co.yu

  Nataša Bučevac, menadžer

  BC Consulting d.o.o
  Bulevar Kralja Aleksandra 24/V
  11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
  Tel/faks + 381 11 32 35 612
  Tel/faks + 381 11 32 35 616
  E-mail: natasa.bucevac@bcconsulting.co.yu

Архива

КОМПАНИЈА НОВИ ДОМ акционарско друштво за производњу, спољну и унутрашњу трговину и инжењеринг

Локација:

Београд

Делатност:

Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за домаћинство у специјализованим продавницама

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива