Neuspeo tender za RTB Bor Grupa - Industrija za preradu metala d.o.o. Majdanpek

29. јун. 2006.
Tenderska komisija koja prati sprovođenje javnog tendera radi prodaje 82% ukupnog registrovanog kapitala RTB Bor Grupa – Industrija za preradu metala d.o.o. Majdanpek (IPM), je na svojoj trećoj sednici, održanoj dana 28. juna 2006. godine, odobrila Odluku Komisije za pregovore sa jedinim ponuđačem da se, shodno činjenici da jedini ponuđač Societe Commerciale de Metaux et Minerais SCMM Rene Aumas, Paris, France, nije produžio svoju Ponudu koja je istekla 21.06.2006. godine, okončaju pregovori i da se ne zaključi Ugovor o prodaji 82% kapitala IPM-a sa jedinim ponuđačem Societe Commerciale de Metaux et Minerais SCMM Rene Aumas, Paris, France.
U skladu sa tim, tenderska komisija je proglasila javni tender neuspelim.

Tenderska komisija zasedala je u sledećem sastavu:

a) predsednik:
• G-din Milan Josipović, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;

b) zamenik predsednika
• G. Siniša Jevrić, VD direktor RTB Bor Grupa – Industrija za preradu metala d.o.o. Majdanpek, kao predstavnik subjekta privatizacije
c) članovi:
• G. Zoran Tadić, savetnik u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa

• G. Mijomir Ivanović, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije
• G. Mihajlo Krajničan, predsednik Samostalnog sindikata RTB Bor Grupa – Industrija za preradu metala d.o.o. Majdanpek, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije
РТБ Бор доо
Акционарски фонд

РУДАРСКО-ТОПИОНИЧАРСКИ БАСЕН РТБ БОР ДОО БОР

Локација:

Бор

Делатност:

Делатност холдинг компанија

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива