Rangirane ponude za društveno preduzeće "LABUDNJAČA" poljoprivredna proizvodnja Vajska

22. јун. 2006.
Druga sednica Tenderske komisije za Društveno preduzeće "Labudnjača” poljoprivredna proizvodnja Vajska održana je dana 19.06.2006. godine na kojoj je članovima Tenderske komisije prezentovana ocena ponuda za kupovinu 70% društvenog kapitala pomenutog preduzeća.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

 1. predsednik:
  • Dr Slavomir Vuletić, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
 2. zamenik predsednika:
  • Milan Stajčić, direktor Društvenog preduzeća "Labudnjača” poljoprivredna proizvodnja Vajska, kao predstavnik subjekta privatizacije;
 3. članovi :
  • Mirjana Bojčevski, stručni saradnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
  • Zvonko Šimunović, predsednik Sindikalne organizacije Društvenog preduzeća "Labudnjača” poljoprivredna proizvodnja Vajska, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.

Na drugoj sednici Tenderske komisije doneta je Odluka Tenderske komisije o odobravanju rezultata tendera na sledeći način: od četri prisutna člana dva su glasala "za" od kojih je jedan bio glas predsednika komisije, jedan protiv i jedan uzdržan, čime je Tenderska komisija prihvatila tender listu kojom je preduzeće "MK Commerce" d.o.o. Novi Sad proglašeno za prvorangiranog ponuđača, preduzeće TP "Jabuka" a.d. Beograd proglašeno je za drugorangiranog ponuđača, dok je Konzorcijum koji čine: "Jugotrade" d.o.o. Beograd, "Ehom" d.o.o. Beograd i "Selecolor" d.o.o. Beograd, proglašen za trećerangiranog ponuđača.

Ponude za kupovinu 70% društvenog kapitala Društvenog preduzeća "Labudnjača" poljoprivredna proizvodnja, Vajska podneli su: TP "Jabuka" a.d., Beograd; Konzorcijum koji čine: "Jugotrade" d.o.o., Beograd, "Ehom" d.o.o., Beograd i "Selecolor" d.o.o., Beograd; "Home Art & Sales Services" AG, Švajcarska i "MK Commerce" d.o.o., Novi Sad. Ponuđač "Home Art & Sales Services" AG, Švajcarska podneo je pisani zahtev za povlačenje ponude nakon isteka Roka za povlačenje ponude.

Osnovni elementi ponude prvorangiranog ponuđača, preduzeća "MK Commerce" d.o.o. Novi Sad, su sledeći:

 • Prodajna cena u iznosu od EUR 2.500.000
 • Investicioni program u vrednosti od EUR 2.077.200
 • Prvorangirani ponuđač je bezuslovno prihvatio Minimalne obaveze Socijalnog programa.


Nakon proglašenja tender liste, Agencija za privatizaciju i "MK Commerce" d.o.o. Novi Sad, otpočinju pregovore oko definisanja odredaba kupoprodajnog Ugovora.
Agencija za privatizaciju će, u slučaju uspešno okončanih pregovora, potpisati Ugovor o prodaji kapitala sa kupcem u roku od 30 dana od dana isteka roka u kome je Agencija za privatizaciju imala obavezu da pismeno obavesti sve rangirane učesnike o rezultatima tendera u skladu sa zakonskim odredbama.
Акционарски фонд

Акционарско друштво за пољопривредну производњу ЛАБУДЊАЧА

Локација:

Вајска

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива