Izmena br.1 javnog poziva za učešće na javnom tenderu radi prodaje 97,04% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća Javno preduzeće za proizvodnju celuloze i papira "Milan Stepanović - Matroz” akcionarsko društvo, u restukturiranju, Sremska Mitrovica

17. јун. 2006.
Na osnovu člana 28. Zakona o privatizaciji (Službeni glasnik RS" br. 38/2001, 18/2003, i 45/2005), kao i na osnovu ovlašćenja iz tačke 6. Javnog poziva koji je objavljen u dnevnom listu "Politika" dana 11.05.2006.godine (u daljem tekstu "Javni poziv"), Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu "Agencija") objavljuje:

IZMENU BR. 1 JAVNOG POZIVA


za učešće na javnom tenderu radi prodaje 97,04% ukupnog registrovanog kapitala preduzeća Javno preduzeće za proizvodnju celuloze i papira "Milan Stepanović - Matroz” akcionarsko društvo, u restukturiranju, Sremska Mitrovica (u daljem tekstu: "Subjekat privatizacije")

Šifra tendera: MAT 07/06

Agencija obaveštava sve zainteresovane o izmenama Javnog poziva, na način kako sledi:
 1. Menja se Rok za podnošenje pisanog zahteva za kupovinu Tenderske dokumentacije Subjekta privatizacije iz tačke 5. Javnog poziva, tako što se ovaj rok produžava i traje do 07. jula 2006. godine do 17.00 časova po beogradskom vremenu.
 2. Menja se Rok za dostavljanje konačnih obavezujućih ponuda za kupovinu 97,04 % ukupnog registrovanog kapitala Subjekta privatizacije iz tačke 6. Javnog poziva, tako što se ovaj rok produžava i traje do 28. jula 2006. godine do 17.00 časova po beogradskom vremenu.
 3. Svi ostali podaci koji se tiču Javnog poziva i njegove izmene ostaju nepromenjeni i dostupni su na Internet adresi: http://www.priv.yu/vesti/pdf/tender_523_jp_1.pdf
 4. Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom i njegovom izmenom, zainteresovana lica mogu kontaktirati savetnika Ekonomski institut na dole navedenu adresu, na srpskom ili engleskom jeziku:


  Nataša Savić
  Rukovodilac projekta
  Ekonomski institut
  Kralja Milana 16
  11000 Beograd
  Republika Srbija
  Tel: +381 11 3613 417
  Faks: + 381 11 3613 448
  E-mail: natsavic@ecinst.org.yu


  Milan Mekić
  Zamenik direktora Centra za konsalting
  Ekonomski institut
  Kralja Milana 16
  11000 Beograd
  Republika Srbija
  Tel: + 381 11 3613 417
  Faks: + 381 11 3613 448
  E-mail: mmekic@ecinst.org.yu
Стечај

Предузеће за рециклажу металних отпадака МАТРОЗ ДОО, БЕОГРАД

Локација:

Сремска Митровица

Делатност:

Поновна употреба разврстаних материјала

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива