Održana prva sednica tenderske komisije za društveno preduzeće "LABUDNJAČA" poljoprivredna proizvodnja vajska

07. јун. 2006.
Prva sednica Tenderske komisije za Društveno preduzeće "Labudnjača” poljoprivredna proizvodnja Vajska započeta je 04. maja 2006. godine. Nastavak prve sednice i konačno javno otvaranje ponuda za kupovinu 70% društvenog kapitala pomenutog preduzeća obavljeno je dana 26. maja 2006. godine.

Tenderska komisija je zasedala u sledećem sastavu:

a) predsednik:
• Dr Slavomir Vuletić, pomoćnik ministra u Ministarstvu privrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
b) zamenik predsednika:
• Milan Stajčić, direktor Društvenog preduzeća "Labudnjača” poljoprivredna proizvodnja Vajska, kao predstavnik subjekta privatizacije;
c) članovi :
• Tomislav Bogunović, predsednik Opštine Bač, kao predstavnik lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije;
• Mirjana Bojčevski, stručni saradnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao predstavnik iz reda republičkih organa;
• Zvonko Šimunović, predsednik Sindikalne organizacije Društvenog preduzeća "Labudnjača” poljoprivredna proizvodnja Vajska, kao predstavnik reprezentativnog sindikata subjekta privatizacije.

Na sednici je konstatovano da su Tendersku dokumentaciju otkupili sledeći potencijalni investitori:

  1. "Delta M" d.o.o., Beograd
  2. "Home Art & Sales Services" AG, Švajcarska;
  3. "Jugotrade" d.o.o., Beograd
  4. "MK Commerce" d.o.o., Novi Sad
  5. TP "Jabuka" a.d., Beograd
  6. "Travunia commerce", Novi Sad


Komisija je konstatovala da su u predviđenom roku, do 28. aprila 2006. godine, dostavljene četiri ponude od strane:

  1. TP "Jabuka" a.d., Beograd
  2. Konzorcijum "Jugotrade" d.o.o., Beograd, "Ehom" d.o.o., Beograd i "Selecolor" d.o.o., Beograd
  3. "Home Art & Sales Services" AG, Švajcarska
  4. "MK Commerce" d.o.o., Novi Sad


Na osnovu izvršene analize kvalifikacione dokumentacije i mišljenja savetnika Agencije za privatizaciju, Tenderska komisija je konstatovala da sva četri ponuđača ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za kupovinu 70% društvenog kapitala Društvenog preduzeća "Labudnjača” poljoprivredna proizvodnja, Vajska, ali da je ponuđač "Home Art & Sales Services" AG, Švajcarska podneo pisani zahtev za povlačenje ponude nakon isteka Roka za povlačenje ponude.

Agencija za privatizaciju će u saradnji sa savetnikom u roku od najviše 30 dana od dana otvaranja ponude izvršiti ocenu ponuda sledećih ponuđača: (1) TP "Jabuka" a.d., Beograd, (2) Konzorcijum "Jugotrade" d.o.o., Beograd, "Ehom" d.o.o., Beograd i "Selecolor" d.o.o., Beograd i (3) "MK Commerce" d.o.o., Novi Sad, nakon čega će ista biti prezentovana na drugoj sednici Tenderske komisije.
Акционарски фонд

Акционарско друштво за пољопривредну производњу ЛАБУДЊАЧА

Локација:

Вајска

Делатност:

Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива