Javno otvaranje Izjava zainteresovanosti za učešće u postupku javnog nadmetanja za kupovinu udela društva Mobi 63 i licence u skladu sa GSM/GSM 1800 i UMTS/IMT-2000 standardom za teritoriju Republike Srbije

15. мај. 2006.
Dana 15. maja 2006. godine, u prostorijama Agencije za privatizaciju, sa početkom u 16:30 časova, izvršeno je javno otvaranje Izjava o zainteresovanosti za učešće u postupku javnog nadmetanja za kupovinu udela društva Mobi 63 i licence u skladu sa GSM/GSM 1800 i UMTS/IMT-2000 standardom za teritoriju Republike Srbije. Javno otvaranje ponuda izvršeno je u prisustvu predstavnika ponuđača kao i medija.

Podneto je ukupno 10 Izjava o zainteresovanosti prema sledećem redosledu prispeća:
Naziv Kandidata za predkvalifikaciju:
  1. MOBILKOM AUSTRIA AG & CO KG, Vienna, Austria
  2. DISCOUNT INVESTMENT CORPORATION LTD., Tel-Aviv, Israel
  3. Tele 2 Sverige AB, Kista, Sweden
  4. France Telecom S.A., Paris, France
  5. ORASCOM TELECOM, Cairo, Egypt
  6. Deutsche Telekom AG, Bonn, Germany
  7. Emirates Telecommunications Corporation (ETISALAT) Abu Dhabi, UAE
  8. Telia Sonera Sverige AB, Farsta, Sweden
  9. OJSC "Mobile TeleSystems”, Moskva, Rusija
  10. Telenor ASA, Fornebu, Norway


Konstatovano je da će najkasnije do 19. maja 2006. godine, Agencije na osnovu ocene Savetnika objaviti imena Predkvalifikovanih ponuđača putem izjave za štampu.
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива