Izmena Javnog poziva

05. мај. 2006.

Mobi 63 d.o.o. Beograd

Agencija za privatizaciju Republike Srbije i Republička Agencija za telekomunikacije (zajedno "Agencije”) u skladu sa članom 10. Javnog Poziva za učešće u postupku javnog nadmetanja za kupovinu udela u privrednom društvu Mobi 63 d.o.o. Beograd, Knez Mihailova 36 i licence u skladu sa GSM/GSM 1800 i UMTS/IMT-2000 standardom za teritoriju Republike Srbije (Javni Poziv) objavljuju

IZMENU JAVNOG POZIVA


Pozivajući se na Javni Poziv koji je objavljen u Politici u petak 28. aprila 2006, Agencije ovim putem informišu kandidate da se Javni poziv menja u sledećem:

1. Prvi stav člana 7. sada glasi:

Izjava o zainteresovanosti mora da sadrži sledeća dokumenta na srpskom ILI engleskom jeziku koja moraju biti overena od strane ovlašćenih predstavnika Kandidata za predkvalifikaciju kao i nadležnih organa države u kojoj on ima sedište.

2. Tačka (ii) člana 7. sada glasi:

Konsolidovane revidirane finansijske izveštaje (sastavljene u skladu sa zakonom ili međunarodnim računovodstvenim standardima, ukoliko postoje) zajedno sa godišnjim izveštajem i izveštajima ovlašćenog revizora, za poslednje tri revidirane fiskalne godine. Za pravna lica koja postoje manje od tri godine, podnose se izveštaji za svaku revidiranu godinu postojanja.
Преузмите
0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива