Javno otvaranje finansijskih ponuda za javnu nabavku konsultantskih usluga privatizacionog savetnika za sektor telekomunikacija u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja

05. апр. 2006.
Dana 04. aprila 2006. godine, u prostorijama Agencije za privatizaciju, sa početkom u 16:30 časova, izvršeno je javno otvaranje finansijskih ponuda u postupku javne nabavke konsultantskih usluga privatizacionog savetnika za sektor telekomunikacija u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja.

Komisija je potom konstatovala sledeću listu ponuđača, prema redosledu prispeća, čije su tehničke ponude na osnovu stručne ocene Komisije prešle minimalni tehnički prag:

 1. Merill Lynch Intl.
 2. Goldman Sachs International
 3. Konzorcijum:
  - Rothshild & Cie, 17 Avenue Mtignon, Paris 75008, France
  - Citadel Financial Advisory d.o.o.
  - Bird & Bird
  - Advokatska kancelarija "Dražić, Beatović & Partneri"
  - Horus Telecom & Utilities
 4. UBS Investment Bank


Potom se pristupilo javnom otvaranju finansijskih ponuda navedenih ponuđača.
Komisija za javnu nabavku je obavestila prisutne da će na osnovu izvršene ukupne ocene ponuda, a u skladu sa kriterijumima i metodologijom iz Konkursne dokumentacije, Komisija sačiniti izveštaj koji će proslediti Vladi na usvajanje radi donošenja konačne odluke o dodeli ugovora, a o čemu će svi ponuđači biti obavešteni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Komisija za javnu nabavku zasedala je u sledećem sastavu:

 • Vladislav Cvetković, predsednik Komisije
 • Branko Berić, član komisije
 • Branislav Zec, član Komisije
 • Milorad Bjelopetrović, član Komisije i
 • Zoran Branovački, član Komisije

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива