Javno otvaranje tehničkih ponuda za javnu nabavku konsultantskih usluga privatizacionog savetnika za sektor telekomunikacija u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja

31. мар. 2006.
Dana 31. marta 2006. godine, u prostorijama Agencije za privatizaciju, sa početkom u 14:30 časova, izvršeno je javno otvaranje tehničkih ponuda za javnu nabavku konsultantskih usluga privatizacionog savetnika za sektor telekomunikacija u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja. Javno otvaranje ponuda izvršeno je u prisustvu predstavnika ponuđača kao i medija.


Komisija je najpre upoznala prisutne sa osnovnim podacima u vezi sa predmetnom nabavkom:
Vlada je, u svojstvu zastupnika Republike Srbije, na osnovu člana 25, a u vezi sa članom 23. stav 1. tačka 2. Zakona, donela Odluku 05 Broj: 404-1314/2006 od 16. marta 2006. godine o pokretanju postupka predmetne javne nabavke konsultanstkih usluga privatizacionog savetnika za sektor telekomunikacija u postupku sa pogađanjem bez prethodnog objavljivanja. Rešenjem Vlade 05 Broj: 02-1315/2006 od 16. marta 2006. godine obrazovana Komisija za sprovođenje predmetne javne nabavke, a Zaključkom Vlade 05 broj: 404-1257/2006-2 od 16. marta 2006. godine, ovalašćena Agencija za privatizaciju RS da u ime i za račun Republike Srbije pruži neophodnu stručnu i tehničku podršku Komisiji u sprovođenju predmetnog postupka.


U duhu zakonskog načela obezbeđivanja konkurencije u skladu sa navedenom Odlukom, poziv za dostavljanje ponuda dostavljen na adrese 19 ponuđača i to: ABN AMRO Bank N.V; BNP Paribas; CA~IB Corporate Finance Beratungs Ges.m.b.H; Credit Swiss First Boston (Europe Limited); Deutsche Bank; Dresdner Kleinwort Wasserstein; EPIC Financial Consulting; Ernst & Young; Goldman Sachs International; HSBC Bank USA - London branch; JP Morgan; Lazard Freres; Lehman Brothers; Merrill Lynch International; Morgan Stanley; Nomura; Raiffeisen Investment; Rothschild; i UBS. I pored toga što Zakonom o javnim nabavkama nije propisana obaveza javnog otvaranja ponuda u postupku pogađanja bez prethodnog objavljivanja, Komisija je u duhu zakonskog načela transparentnosti postupka nabavke, jednoglasno odlučila da omogući ovlašćenim predstavnicima ponuđača prisustvo, tj. da otvaranje ponuda bude javno.Podneto je ukupno 6 ponuda i to prema sledećem redosledu prispeća:

 1. Merill Lynch Intl.
 2. Goldman Sachs International
 3. BNP Paribas
 4. Konzorcijum
  - EPIC Goldscheider und Wurmbock Unternehmensberatungs /
  gesellschaft m.b.H.
  – Santander Investment SA
  – Central European Trust Company Limited (CET)
 5. Konzorcijum:
  - Rothshild & Cie, 17 Avenue Mtignon, Paris 75008, France
  - Citadel Financial Advisory d.o.o.
  - Bird & Bird
  - Advokatska kancelarija "Dražić, Beatović & Partneri"
  - Horus Telecom & Utilities
 6. UBS Investment Bank


Komisija je potom obavestila prisutne da će odluka o dodeli ugovora biti doneta u okvirnom roku od 15 dana od dana javnog otvaranja tehničkih ponuda, o čemu će svi ponuđači biti obavešteni u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
Komisija za javnu nabavku zasedala je u sledećem sastavu:
 • Vladislav Cvetković, predsednik Komisije
 • Branislav Zec, član Komisije
 • Milorad Bjelopetrović, član Komisije i
 • Zoran Branovački, član Komisije

0

Укупно предузећа у поступку приватизације

0

Предузећа са Јавним позивом у току

0

Предузећа у поступку анализе и припреме јавног позива